ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering praktisch en snel

ISO 9001 certificering invoeren? Kan het invoeren van de ISO 9001 certificatie norm snel én praktisch? Kan het ISO 9001 certificaat ook resultaat opleveren?

Ja, een NEN-EN-ISO-9001 certificering en de ISO 9001-certificatie conform de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm kan eenvoudig en heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk professioneel worden ingevoerd.

EN ja,  wanneer de ISO 9001:2015 norm professioneel wordt ingevoerd levert het echte resultaten op waaronder, onder andere, een betere structuur en hogere resultaten voor uw bedrijf.

ISO 9001 certificering invoeren

"ISOMANAGEMENT" zet het gehele kwaliteitsmanagement-systeem voor u op volgens de NEN-EN-ISO 9001 certificatie standaard.
Logisch dat wíj het ISO 9001 systeem voor u opbouwen, wij hebben 40 jaar ervaring in het opzetten van ISO 9001 kwaliteitssystemen, ISO 9001 certificaat aanvragen en laten certificeren van deze ISO 9001:2015 managementsystemen voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Ook de norm ISO 14001 voor 
milieuzorg, de ISO normen 27001/27002 voor informatiebeveiliging en de ISO norm 45001 voor arbomanagement systemen, zijn bij ons in goede handen. 

Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van het kwaliteitssysteem in processen en procedures conform de ISO 9001:2015 certificatie norm, het opstellen van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en het uitvoeren van de interne audit.
Tijdens dit proces leggen we ook uit wat de richtlijnen van de ISO 9001 standaard betekenen en u zult zien dat deze regels, met onze systematiek, eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn.
Wij zorgen voor een praktisch effectief managementsysteem en ook na het behalen van het ISO certificaat stopt onze service niet !

Vraag gerust even een vrijblijvend gesprek aan, dan weet ú meteen wat ISO 9001 certificering voor uw organisatie betekent en wíj maken graag kennis met nieuwe bedrijven.

ISO Certificering

ISO Certificering

ISO Certificering of ISO hercertificering van de organisatie die het ISO norm certificaat wil behalen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificatie-instelling. De ISO certificatie-auditor beoordeelt het functioneren van de organisatie tijdens een certificeringsaudit volgens een specifieke certificatienorm. Deze certificeerder verifieert of de organisatie werkt conform de in de ISO certificatienorm en in procedures vastgelegde processen. De bevindingen van de certificeerder.... 

ISO certificeringstraject

ISO 9001

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 is een internationale norm uit de ISO 9000-serie. De ISO 9001:2015 is een kwaliteitsmanagement norm. Deze norm stelt eisen aan een organisatie die de kwaliteit van processen en producten en de klanttevredenheid wil verbeteren.

De ISO 9001 norm stelt eisen voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging (borgen van bereikte continue kwaliteit), De ISO 9001 verzekert de organisatie van een betrouwbaar kwaliteitssysteem dat de bedrijfsresultaten verbetert...

ISO 9001...

ISO 14001

ISO 14001 milieumanagement

ISO 14001 is een internationale norm voor milieuzorg. De ISO 14001 eist een milieumanagementsysteem met milieuprestaties die de organisatie ondersteunen. Deze standaard voor milieuzorg kan eenvoudig geïntegreerd met ISO 9001.

ISO 14001 milieuzorg....


ISO 27001 27002 

ISO 27001 informatieveiligheid
ISO 7510 en VAG


Een ISO 27001 (ISO 7510 voor de zorg) norm is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze normen met eisen en richtlijnen voor informatieveiligheidmanagementsystemen schrijven een risicoanalyse en beheersmaatregelen voor om aan de eisen van deze ISO 27001 ISO 7510 (en ISO 27002) normen te voldoen. ISOMANAGEMENT stelt het managementsysteem voor informatie beveiliging (ISMS - Information Security Management System) voor u op volgens de ISO 27001:2013 en ISO 27002:2013 norm. Daarnaast nemen we u aan de hand bij de uitwerking van de normen in praktische stappen in de analyse en maatregelen.

Dus geen wollige verhalen over hoe complex informatie beveiligen of een ISMS systeem wel niet is, maar een snelle, professionele en praktische invoering van de NEN-ISO/IEC 27001 norm voor informatie beveiliging..

Informatieveiligheid .....


ISO 45001 arbomanagement

ISO 45001

De ISO 45001:2018 is uit. De ISO 45001 norm vervangt het OHSAS ISO 18001 arbomanagementsysteem.
De ISO/FDIS 45001 is omgezet naar de ISO NEN-EN-ISO 4500I en de SCCM heeft een concept certificatieschema opgesteld. De ISO 45001 managementsysteem-standaard voor Arbomanagement kan daarmee worden gecertificeerd. De ISO 45001:2018 is de norm voor een gezond & veilig managementsysteem (vroeger arbomanagement). De norm voor de praktijk van gezond en veilig werken en het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur. 
ISOMANAGEMENT heeft de ISO 45001-norm al bij de eerste klanten geïmplementeerd en certificatie aangevraagd. ISO 45001 is eenvoudig te integreren met ISO 14001 milieuzorg en ISO 9001 voor kwaliteit.


Arbomanagement ISO 45001:2018

Kosten ISO certificering

Kosten en voordelen ISO Certificering

De financiële kosten voor de ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 of ISO 45001 certificering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO certificatie eisen in te voeren, de uitgaven voor de externe audit (de certificatiekosten) en de onderhouds-kosten. 
De implementatiekosten in tijd en geld zijn een minder grote investering dan u had verwacht en verhogen de waarde van uw organisatie door betere resultaten en meer winst. 

Kosten voordelen ISO certificering ...


ISO 9001 Kwaliteitszorg ( Milieuzorg Informatieveiligheid ARBO-management...) info kosten etc.

Meer info over ISO 9001 managementsystemen of andere KAM systemen ( Kwaliteit HKZ MVO Milieuzorg OHSAS Arbo Gezondheid Veiligheid Informatiebeveiliging 27001 27002 7510, VCA VCU)?
Kwaliteitsinfo over managementsystemen, normen, contextanalyse, audits, directiebeoordelingen, kwaliteitshandboek, klanttevredenheid, verbeteren van processen, certificering invoeren enz. direct toegesneden op uw organisatie? 
Vraag een informatief gesprek of informatie/offerte aan via >> Contact / info / offerte