Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

U wilt ook ISO 9001 certificering invoeren? Het ISO 9001 certificaat halen maar wel snel en vooral praktisch? 
Dat kan: de ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie norm implementeren, voldoen aan de ISO 9001 certificaat eisen voor kwaliteitssystemen en het internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteits-certificaat behalen kan heel gemakkelijk ook in uw organisatie snel praktisch en professioneel worden gerealiseerd.
Met ons hands-on advies voldoet u in korte tijd aan alle ISO 9001 certificaat eisen.
Met ISOMANAGEMENT kunt u het ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren en het ISO 9001 certificaat behalen tegen betaalbare kosten, eenvoudig, snel en vooral praktisch. 

Voordeel ISO 9001 gecertificeerd bedrijf: minder fouten, meer structuur. Een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf werkt efficiénter. Gecertificeerd zijn (in het bezit zijn van het ISO 9001 certificaat) wanneer een klant daarom vraagt geeft extra kansen op aanbestedingopties. Zie onze >> Missie en Visie.


ISO 9001:2015 certificeren en ISO 9001 certificaat invoeren is voor u eenvoudig:
 
ISO 9001 certificeren en een ISO 9001 certificaat onder accreditatie behalen werkt eenvoudig.
Wij doen het voor de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificeren nodige werk voor u.
De actuele versie van ISO 9001 is de ISO 9001:2015. Deze heeft de ISO 9001:2018 vervangen.

Processen procedures en handboek

De basis voor ISO 9001 certificeren is de beheersing van procedures en processen. ISO 9001 stelt eisen aan de wijze van procesbeheersing. Wíj verzorgen daarom de in de ISO 9001 certificatie norm geëiste beschrijving van de processen in procedures en het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid.

ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling

Wij zorgen samen met u voor de door ISO 9001 gevraagde contextanalyse en directiebeoordeling met aandacht voor kwaliteitszorg en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat verder voor probleemloos certificeren nodig is zoals kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging. We doen dat ook op een eenvoudige en praktische manier.

ISO 9001 professionele opzet begeleiding en coaching

Logisch dat wíj deze ISO 9001 beschijvingen maken en samen met u de uitvoering verzorgen.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificering-audits kunnen wij u op deze en op vele andere manieren ontzorgen.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificering-norm of standaard.

Internationaal erkende normen ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende kwaliteitsnorm. Naast de ISO 9001 norm verzorgen we ook de invoering van andere wereldwijd geaccepteerde managementsystemen zoals:
- de ISO 14001 internationale norm, managementsysteem voor milieumanagement, duurzaamheid en milieuzorg;
- de ISO 45001 internationale norm, managementsysteem voor werk gezondheid en arbomanagement; en
- de ISO 27001 en ISO 27002  managementsysteem internationale normen voor informatieveiligheid en integriteit van gegevens.
Ook vele andere internationale ISO normen en NEN standaarden zoals de NEN 7510 voor de zorg en de BRL's behoren tot onze specialisatie. Wij zetten op basis van deze wereldwijd erkende normen ook complete KAM (Kwaliteit Arbo Milieu) systemen op.

ISO 9001 kwaliteitssysteem implementatie - tijdsbesteding

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem implementeren kan ook snel:
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.
Wilt u meer over ISO 9001 kwaliteitsmanagement weten dan we u hier kort kunnen vertellen? De ISO 9001 kwaliteitsmanagement-norm en ISO 9001 kwaliteitssystemen direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we meteen ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al aan ISO 9001 voldoet.

Klik hieronder en u heeft binnen enkele uren onze reactie: 

ISO 9001 managementsysteem invoeren eenvoudig en praktisch

Wat betekent het invoeren van een managementsysteem volgens de ISO 9001 certificering norm-eisen voor uw organisatie?
<Een ISO 9001 managementsysteem invoeren in uw bedrijf of organisatie is eenvoudig. De ISO 9001 managementsysteem eisen worden door de meeste organisaties al voor 80 tot 90 % ingevuld. Dat is logisch want de ISO 9001 norm is gewoon een heel praktische benadering van management.
ISO 9001 invoeren is dan ook niet meer en ook niets minder dan een aantal "Best Practices" om een
managementsysteem voor kwaliteit praktisch en effectief maar ook nog simpel te kunnen houden.

ISO 9001 certificaat behalen

U kunt het ISO 9001 certificaat behalen via een externe ISO 9001 certificatie-audit. Deze certificatie-audit is een onderzoek door een externe deskundige onafhankelijke partij, een geaccrediteerde certificatie-instelling (CI), om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO 9001 certificaateisen voldoet. Wanneer uw organisatie aan de auditor kan aantonen dat processen, procedures en management aan alle voorwaarden van de norm voldoen ontvangt u het ISO certificaat.

Wij  ondersteunen u -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbare onafhankelijke ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie bevestigd de betrouwbaarheid en onfahankelijkheid van de certificerende instelling. Deze ISO 9001 certificeerder stelt vast of u in theorie en praktijk voldoet aan de eisen voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 

In de formele externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring, het ISO 9001 certificaat, dat garandeert dat u voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm.

ISO 9001 certificeren als waarborg

ISO 9001 certificaat behalen als waarborg voor uw klant?

Wanneer de ISO 9001 certificering normeisen in de organisatie geïmplementeerd zijn volgen de twee fasen van het externe ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie onderzoek. Deze controle is de externe ISO 9001 certificatie audit door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instelling. 

De beoordeling van het kwaliteitssysteem door de CI dient om aan te tonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-certificeringnorm. Het ISO 9001 certificeringtraject wordt afgesloten met een positieve beoordeling en, na verfifiërenig door de ISO-certificatiecommissie, met een positief certificeringsbesluit.

U ontvangt daarna het ISO 9001 certificaat en bent ISO 9001:2015 gecertificeerd.

ISO 9001 certificaat en klanttevredenheid

U heeft nu een ISO 9001 certificaat behaald. Dit ISO 9001 certificaat dient als bewijs en als waarborg voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie en als garantie voor kwalitatief goede diensten en producten.
Het ISO 9001 certificaat is een verzekering voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificaat eisen voor klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn belangrijk voor uw organisatie. Klanttevredenheid is de basis voor klantenbinding en klantenloyaliteit. Klanttevredenheid zorgt daarmee voor lagere verkoopkosten. 

Meer info ISO certificering eisen accreditatie, certificatie-audit....

Meer uitleg over ISO 9001 certificering, accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling, de controles en de verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificering norm eisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, ISO 9001 certificatie-schema's en ISO 9001 certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van een ISO 9001 certificerende instelling. 
U weet na dit bezoek alles over ISO 9001 certificerende instellingen, accreditatie, geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instellingen, certificatie-audits en certificatie-auditoren en de te verwachten certificatiekosten. U krijgt uitleg over het certificeringonderzoek in fase 1 en 2 van de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut). 
Wij garanderen dat u aan het einde van dit certificeringstraject voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen en dat u na bij de eerste certificeringaudit door een ISO 9001 certificerende instelling het ISO certificaat behaalt.

Budget ISO 9001 certificering invoeringskosten

De invoeringskosten van ISO 9001 certificering zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering kunt aanhouden.
Alle ISO 9001 certificering invoeringskosten (de kosten in tijd en de kosten in geld), specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Indicatie advieskosten ISO certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of keuring door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.

Voor het kosten budget voor de uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en de uitgaven voor VCA of ISO 45001 certificering zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een indicatieve prijsopgave of vaste offerte. Dit geld ook voor een prijsopgave of offerte voor ISO 27001 certificering

Certificatiekosten externe certificering audit

De ISO 9001 certificering kosten die de ISO 9001 certificerings-instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO 9001 certificatie contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

Offerte advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

informatief gesprek of offerte advieskosten ISO 9001 certificering