Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering en certificatie kosten

Kosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering en certificatie

Wat is en kost ISO certificering?

ISO 9001 certificering betekent een bevestiging dat uw organisatie voldoet aan de kenmerken en de status bezit van een voor ISO 9001 gekwalificeerde onderneming. Deze kwalificatie laat zien dat uw bedrijf én uw werknemers én de producten en diensten die u levert, voldoen aan de eisen van de ISO 9001 norm, aan wet- en regelgeving en aan wensen en verwachtingen van de klant.
Deze bevestiging ontvangt u in de vorm van een ISO-certificaat of attest en is een schriftelijke verklaring door een geaccrediteerde ISO-certificatie Instelling (CI) dat u voldoet aan de eisen van de ISO 9001 standaard en werkt conform de voorschriften wensen en overeengekomen voorwaarden van klanten en opdrachtgevers.
De certificatie Instelling die de audits (controles) uitvoert en de schriftelijke verklaring levert moet zelf ook ISO 9001 geaccrediteerd (ISO-gecertificeerd) zijn voor deze specifieke ISO-norm. De boordelingen door de CI kunnen worden geverifieerd door de Raad van Accreditatie (RvA). 

Wanneer uw klant een internationaal erkend NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat voorschrijft of een ISO 9001 certificering is verplicht verplicht om mee te mogen doen aan een aanbesteding / tender van de overheid kunt u met ISOMANAGEMENT snel praktisch en professioneel en tegen lage kosten een ISO-certificering behalen.

U kunt daarna met ISO 9001 certificering zelf uw organisatie eenvoudig en betaalbaar optimaliseren, voldoen aan de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm-eisen en daarmee meer onderscheid maken tussen uw organisatie en de concurrentie.

Stel u wilt ISO 9001 certificering invoeren in uw bedrijf, maar wat kost de invoering van een kwaliteitssysteem?  En u wilt het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat halen, maar wel snel, zonder drukte of gedoe en vooral praktisch?

Dat kan allemaal: ISO 9001 lijkt lastig maar ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering invoeren en implementeren kan met een begeleiding hulp en advies van ISOMANAGEMENT heel eenvoudig, snel en met een redelijk budget ook in úw organisatie én professioneel én praktisch in korte tijd worden gerealiseerd. 

Verbetering door ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering invoeren wordt voor u, met onze hulp en praktisch hands-on advies, heel eenvoudig en gemakkelijk, u voldoet in zeer korte tijd aan alle kwaliteitssysteem certificatie-eisen. Het ISO 9001 certificaat behalen vraagt met onze hulp en ondersteuning een minimimale tijdsbesteding van u en uw organisatie.
Met ISO 9001 certificering verhoogt u het vertrouwen en tevredenheid van uw klanten en afnemers en andere belanghebbenden. Met ISO 9001 certificering verbeterd de structuur van de organisatie en zorgt daardoor voor meer efficiëncy en voor groei in omzet en winst van uw onderneming.
Deze verbetering met behulp van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement geldt zowel voor MKB bedrijven als ZZP-ers en grote ondernemingen en instellingen.

Met ISOMANAGEMENT advisering kunt u het ISO-9001 kwaliteitsmanagementsysteem invoeren en het ISO 9001 certificaat behalen tegen betaalbare kosten, professioneel, snel en vooral erg praktisch.
De invoering is eenvoudig want wij doen het meeste werk voor u.


ISO 9001:2015 gecertificeerd: voordelen voor de organisatie

ISO 9001 gecertificeerd zijn heeft de volgende voordelen:
 • een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf maakt minder fouten;
 • de fouten díe nog worden gemaakt in de organisatie zorgen voor nieuwe optimalisering en verbetering;
 • ISO 9001 certificering is ook belangrijk voor meer lijn en structuur in de organisatie, de organisatie doelstellingen zijn leidend;
 • ISO 9001:2015 gecertificeerde bedrijven werken meer doelgericht en efficiënter, efficiency komt voort uit procesbenadering en verbetering van processen; 
 • Uw ISO 9001 gecertificeerde onderneming krijgt de voorkeur bij veel belangrijke tenders en aanbestedingen, soms levert het certificaat extra punten, vaak is een ISO 9001 certificaat hier verplicht;
 • met het ISO certificaat toont u aan dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Tevreden klanten zijn de basis van een gezonde onderneming; en
 • met ISO 9001 certificering levert extra mogelijkheden en kansen voor de onderneming bij aanbestedingen. Dus met ISO 9001 certificering meer mogelijkheden en groeikansen en meer omzet en winst.
ISO 9001 certificeren en een ISO certificaat onder accreditatie behalen is erg nuttig voor zowel de uitvoering als voor het management van het bedrijf.
ISO 9001 gecertificeerd zijn geeft veel rendement voor uw investering in het certificeren.


ISO-9001:2015 certificeringstraject stappenplan

Het stappenplan voor het certificeringstraject van ISO-9001:2015 certificering wordt bij het begin van het project op uw organisatie aangepast. De juiste volgorde van elke stap in certificeringstrajecten bepaalt de efficiëntie en doelmatigheid van de invoering en beperkt de invoeringstijd tot het minimum.
Kosten ISO 9001 certificering


ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement met eisen en regels voor kwaliteit van organisatie, management, processen, producten en diensten. 
ISO 9001:2015 vraagt een contextanalyse, directiebeoordeling en doelstellingen op basis van verbetering van de resultaten en klanttevredenheid. Met deze voorschriften verbetert de efficiency van uw bedrijf en krijgt management en leidinggeven meer structuur.

Wij verzorgen naast de snelle en praktische invoering van ISO 9001 kwaliteitssystemen ook begeleiding training en coaching bíj de invoering en ná de implementatie. 

ISO 9001 kwaliteitsmanagement organisatie processen en procedures

De basis voor ISO 9001 certificeren is kwaliteitsmanagement in uw hele organisatie. 
Kwaliteit managen in uw organisatie betekent het managen van procedures en processen om zeker te stellen dat aan de gevraagde kwalitatieve eigenschappen en kenmerken van producten, diensten en services wordt voldaan. 
ISO 9001 certificatie stelt eisen aan de wijze van deze procesbeheersing.
Wíj verzorgen daarom de in de ISO 9001 certificatienorm geëiste beschrijving van de processen en procedures en geven zo nodig advies en coaching voor aanpassingen.
Wij zorgen ook voor het opzetten van het NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitshandboek met het 9001-kwaliteitsbeleid.

ISO 9001 contextanalyse klanttevredenheid en directiebeoordeling

Wij zorgen samen met u voor de door ISO 9001 gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling of managementreview met aandacht voor kwaliteitszorg en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat verder voor probleemloos certificeren nodig. We doen dat ook op een eenvoudige en praktische manier. Het bereiken van tevreden en loyale klanten is de ultieme doelstelling van de ISO 9001 norm.

NEN-EN-ISO 9001:2015 norm invoeren professionele opzet begeleiding en coaching

Logisch dat wíj deze NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem beschrijvingen maken volgens de ISO-norm en samen met u de uitvoering verzorgen.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden en coachen bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificeringaudits kunnen wij u op deze en op vele andere manieren ontzorgen bij de invoering van het systeem.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO-certificering norm of standaard. Onze begeleiding en coaching is gebaseerd op vele jaren praktijk met de opzet van de NEN-EN-ISO 9001 normen.

Internationaal erkende normen NEN-ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO/IEC 27001
ISOMANAGEMENT verzorgt naast de ISO-certificering norm 9001 ook de invoering van andere internationaal erkende normen zoals:
 • ISO-14001 internationale norm, managementsysteem voor milieumanagement, duurzaamheid en milieuzorg. Met de ISO-14001 kunt u laten zien dat uw bedrijf ernst maakt met duurzaam ondernemen;
 • ISO-45001 internationale norm, managementsysteem voor werk gezondheid en arbomanagement. De ISO-45001 wordt steeds vaker een geëist door buitenlandse opdrachtgevers;
 • ISO/IEC-27001 en ISO/IEC-27002  managementsysteem internationale normen voor informatieveiligheid en integriteit van gegevens.
  Deze ISO-27001 en ISO-27002 veiligheidsinformatie normen worden altijd samen geïmplementeerd.
ISOMANAGEMENT verzorgt ook vele andere wereldwijd erkende NEN ISO-normen en NEN ISO-standaarden zoals de NEN ISO-7510 voor de zorg en de BRL's behoren tot onze specialisatie. Wij zetten op basis van deze wereldwijd erkende normen ook complete KAM (Kwaliteit Arbo Milieu) systemen op.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm herziening
De actuele versie van internationaal erkende ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm is de NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze heeft de NEN-EN-ISO 9001:2008 standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen vervangen. 
De 9001:2008 versie van de ISO-norm ging over kwaliteit van producten en diensten. De 2015 uitgave van de ISO kwaliteitsmanagement norm is meer gericht op de kwaliteit van de organisatie.
De andere normen uit de 9001-serie, de 9002, de 9003 en de 9004 zijn niet certificeerbaar.

ISO 9001 implementatie - snel praktisch betaalbaar en minimale tijdsbesteding

Snel praktisch betaalbaar ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering invoeren? Zó eenvoudig kan ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie zijn én minimale tijdsbesteding voor U.
Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem implementeren kan óók snel:
 • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
 • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm praktisch invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.
Wilt u meer over ISO en over ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen weten dan we u hier in het kort kunnen vertellen?
De internationale ISO-normen en ISO-9001 kwaliteitssystemen invoering snel praktisch en betaalbaar invoeren direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we meteen ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al aan ISO 9001 voldoet.

Meer weten over ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering of andere normen of standaarden?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over ISO 9001 kwaliteitsmanagement of gewoon meer informatie.
Of vraag meteen een offerte aan zodat u van tevoren weet wat de kosten zijn voor invoering ISO 9001 certificering.


ISO 9001 certificaat behalen - externe certificatie-audit

Het ISO certificaat is een schriftelijke verklaring ter bevestiging dat u voldoet aan de eisen van de ISO standaard. U kunt het ISO 9001 certificaat behalen via een externe ISO 9001 certificatie-audit, een onderzoek en controle naar de implementatie van de ISO 9001 normeisen.

Externe ISO certificatie audit

Deze externe ISO 9001 certificatie-audit is een onderzoek en verificatie door een externe, deskundige en onafhankelijke partij, een geaccrediteerde en geautoriseerde ISO-certificering Instelling (CI).
Een auditor van de CI controleert of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan alle ISO 9001 normeisen en verifieert dit in de praktijk. Wanneer uw organisatie tijdens deze evaluatie en beoordeling aan de auditor kan aantonen dat processen, procedures en management in overeenstemming zijn met alle voorwaarden van de norm bevestigt de auditor dat uw onderneming werkt conform de regels en voorschriften standaard. Dit inzicht en overtuiging van de auditor worden door een certificatie-commissie van de CI bekeken en nog getoetst op een procedureel juiste uitvoering.
Bij een positieve uitkomst van deze analyse ontvangt uw onderneming ontvangt als bewijs het ISO-certificaat. Uw organisatie is dan 
ISO 9001 gecertificeerd en krijgt een ISO-certificaat als legitimatie van het voldoen aan en werken conform de ISO 9001:2015 norm. Met het certificaat laat de organisatie zien waarde te hechten aan klanttevredenheid en efficiency.

Certificatie-audit ondersteuning 

Wij  ondersteunen uw organisatie -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbare onafhankelijke ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie bevestigd de betrouwbaarheid en onfahankelijkheid van de certificerende instelling. Deze ISO certificeerder stelt vast of u in theorie en praktijk voldoet aan de eisen voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 

In de formele externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring, het ISO 9001 certificaat, dat garandeert dat u voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm.

ISO 9001 certificeren als waarborg

ISO 9001 certificeren is het proces van Implementatie van de ISO norm gevolgd door de ISO 9001 certificatie door een ISO-certificatie-instelling (CI). ISO 9001 certificeren kan als waarborg dienen voor uw klant.
De ISO 9001 certificatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem door de CI dient dan om aan de klant aan te tonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-certificeringnorm.
Het ISO 9001-certificatie-traject wordt afgesloten met een positieve beoordeling en, na verfifiëreng door de ISO 9001 certificatiecommissie, met een positief certificeringsbesluit.

U ontvangt daarna het ISO certificaat als schriftelijke verklaring en uw organisatie is ISO 9001 gecertificeerd.
Het ISO 9001 certificaat is nu een garantie en legitimering naar uw klanten dat u aan de normeisen voldoet. Het is ook een bevestiging van uw kwalificatie in de markt ten opzichte van de concurrentie.

Met ISO 9001 certificeren als waarborg hebt u in sommige gevallen een streepje voor op andere bedrijven bij inschrijvingen op aanbestedingen of tenders.

ISO 9001 certificaat behalen en klanttevredenheid

U heeft het ISO 9001 certificaat behaald. Dit ISO 9001 certificaat dient als bewijs en als waarborg voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie en als garantie voor kwalitatief steeds betere diensten en producten. 
Het ISO 9001 certificaat is een verzekering voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificaat eisen voor klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn belangrijk voor uw organisatie. Klanttevredenheid is de basis voor klantenbinding en klantenloyaliteit. Klanttevredenheid zorgt daarmee voor lagere verkoopkosten. 

Meer info ISO 9001 certificering, accreditatie, certificatie ...

Meer uitleg over ISO 9001 certificering, accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling, de controles en de verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificering norm-eisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, ISO 9001 certificatie-schema's en ISO 9001 certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van een ISO 9001 certificerende instelling. 

U krijgt uitleg over het certificeringonderzoek in fase 1 en 2 van de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut). 
U weet na dit bezoek alles over ISO-certificerende instellingen, accreditatie, geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instellingen, certificatie-audits en certificatie-auditoren en de te verwachten certificatiekosten. 

Wij garanderen dat u aan het einde van dit certificeringstraject voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen en dat u na de eerste certificeringaudit door een ISO 9001 certificerende instelling het ISO certificaat behaalt. 

Budget ISO 9001 certificering invoeringskosten

De invoeringskosten van ISO 9001 certificering zijn, zowel financiëel als in besteding van uw tijd, een minder grote aanslag op het budget van uw bedrijf dan u had verwacht.
Onze offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering gaat investeren zonder meerkosten  of minderkosten.
Alle ISO-certificering invoeringskosten (de kosten in tijd en de kosten in geld), specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Indicatie advieskosten ISO 9001 certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of certificeringsonderzoek door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.

Voor het kosten budget voor de uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en keuring, en de uitgaven voor VCA of ISO 45001 certificering en keuring zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een indicatieve prijsopgave of vaste offerte. Dit geld ook voor een prijsopgave of offerte voor een snelle en betaalbare ISO 27001 certificering

Certificatiekosten externe ISO-certificatie audit / certificeringsonderzoek

De ISO 9001 certificatiekosten die de ISO-certificatie instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling, of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO-kwaliteitsnorm, zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO-certificatie contract zijn gebaseerd op de kosten van tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificatie instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

informatie offerte advieskosten ISO 9001
kwaliteitssysteem certificering

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en advieskosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

informatief gesprek of offerte advieskosten ISO 9001 certificering

Onderhoudskosten ISO 9001 certificering

De kosten voor onderhoud van een ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem
worden berekend exclusief BTW en kilometerkosten.
De kosten en tarieven in onze offertes zijn vast en houden rekening met eventuele uitgaven voor meer en minderwerk. Zie : onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem
Uitgaven waar u ook rekening mee moet houden zijn de jaarlijkse ISO 9001 certificatiekosten. Deze ISO 9001 hercertificatiekosten bestaan uit de jaarlijkse controles of u nog steeds werkt conform de ISO 9001 regels.
Voordeel van investering in de kosten voor het ISO 9001 certificering onderhoud door ISOMANAGEMENT is dat uw directe en indirecte kosten vastliggen en dat u met investering in ISO 9001 certificering de resultaten ten opzichte van de kosten kunt verbeteren.

Offerte aanvraag kosten ISO 9001 certificering invoeren