Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten

Kosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering

U wilt ISO 9001 certificeren en het internationaal erkende NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat halen voor uw klant of om mee te mogen doen aan een aanbesteding / tender of onderscheid te maken tussen uw organisatie en de concurrentie? Eist uw opdrachtgever een ISO certificaat?
Of u wilt ISO-9001 certificering invoeren voor meer structuur in uw organisatie?  
Dan wilt u het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat halen, maar wel snel en vooral praktisch. 

Dat kan: de ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie norm implementeren kan heel gemakkelijk ook in uw organisatie professioneel én snel én praktisch worden gerealiseerd. Dat geldt zowel voor MKB als ZZP-ers en voor grote ondernemingen.
Met ons hands-on advies voldoet u in zeer korte tijd aan alle ISO certificatie-eisen met minmimale tijdsbesteding voor u en uw organisatie.
Met ISOMANAGEMENT kunt u het ISO-9001 kwaliteitsmanagementsysteem invoeren en het ISO 9001 certificaat behalen tegen betaalbare kosten, professioneel, snel en vooral erg praktisch. 

ISO 9001:2015 gecertificeerd: voordelen voor de organisatie

  • Een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf maakt minder fouten;
  • de fouten díe nog worden gemaakt in de organisatie zorgen voor verbetering;
  • ISO 9001 geeft meer structuur aan de organisatie;
  • een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf werkt efficiënter; en
  • met ISO 9001 extra kansen voor de onderneming bij aanbestedingen.
ISO 9001 certificeren en een ISO certificaat onder accreditatie behalen werkt eenvoudig.
Wij doen het voor de nu actuele NEN-EN-ISO-9001:2015 certificeren nodige werk voor u.

ISO-9001:2015 certificeringstraject stappenplan

Het stappenplan voor het certificeringstraject van ISO-9001:2015 certificering wordt bij het begin van het project op uw organisatie aangepast. De juiste volgorde van het certificeringstraject bepaalt de efficiëntie van de invoering en beperkt de invoeringstijd tot het minimum.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement processen en procedures

De basis voor ISO 9001 certificeren is kwaliteitsmanagement. het managen van procedures en processen. ISO-certificatie stelt eisen aan de wijze van procesbeheersing.
Wíj verzorgen daarom de in de ISO 9001 certificatienorm geëiste beschrijving van de processen in procedures. Wij zorgen ook voor het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek met het 9001-kwaliteitsbeleid.

ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling

Wij zorgen samen met u voor de door ISO 9001 gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling met aandacht voor kwaliteitszorg en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat verder voor probleemloos certificeren nodig is zoals kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging. We doen dat ook op een eenvoudige en praktische manier.

NEN-EN-ISO 9001:2015 norm invoeren professionele opzet begeleiding en coaching

Logisch dat wíj deze NEN-EN-ISO 9001:2015 beschrijvingen maken volgens de ISO-norm en samen met u de uitvoering verzorgen.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificering-audits kunnen wij u op deze en op vele andere manieren ontzorgen.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO-certificering norm of standaard.
ISO - International Standardization Organization
ISO is de organisatie die zorgt voor het opstellen en beheer van ISO-normen. ISO staat voor International Standardization Organization. Deze International Standardization Organization is ook verantwoordelijk voor de ISO 9001, de internationaal erkende kwaliteitssnorm. Zie ISO.org.
Internationaal erkende normen ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-27001
ISOMANAGEMENT verzorgt naast de ISO-certificering norm 9001 ook de invoering van andere internationaal erkende normen zoals:
  • ISO 14001 internationale norm, managementsysteem voor milieumanagement, duurzaamheid en milieuzorg. Met de ISO 14001 kunt u laten zien dat uw bedrijf ernst maakt met duurzaam ondernemen;
  • ISO 45001 internationale norm, managementsysteem voor werk gezondheid en arbomanagement. De ISO 45001 wordt steeds vaker een geëist door buitenlandse opdrachtgevers;
  • ISO-27001 en ISO-27002  managementsysteem internationale normen voor informatieveiligheid en integriteit van gegevens. Deze ISO 27001 en 27002 veiligheidsinformatie normen worden altijd samen geïmplementeerd. 
De ISO 27001 en 27002 kunnen ook geïntegreerd worden met de ISO 9001 voor een belangrijke kostenbesparing.
ISOMANAGEMENT verzorgt ook vele andere internationaal erkende NEN-ISO normen en NEN-ISO standaarden zoals de NEN-ISO 7510 voor de zorg en de BRL's behoren tot onze specialisatie. Wij zetten op basis van deze wereldwijd erkende normen ook complete KAM (Kwaliteit Arbo Milieu) systemen op.
ISO 9001 herziening
De actuele versie van internationaal erkende ISO 9001 norm is de NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze heeft de NEN-EN-ISO 9001:2008 vervangen. 
De 9001:2008 versie van de ISO-norm ging over kwaliteit van producten en diensten. De 2015 uitgave van de ISO is meer gericht op de organisatie. De andere normen uit de 9001-serie, de 9002, de 9003 en de 9004 zijn niet certificeerbaar.

ISO 9001 implementatie - minimale tijdsbesteding

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem implementeren kan ook snel:
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm praktisch invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.
Wilt u meer over ISO en over ISO 9001 kwaliteitsmanagement weten dan we u hier kort kunnen vertellen?
De internationale ISO-normen en ISO-9001 kwaliteitssystemen invoering direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we meteen ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al aan ISO 9001 voldoet.

Meer weten over ISO 9001 certificering of andere normen of standaarden?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over ISO of gewoon meer informatie.
Of vraag meteen een offerte aan zodat u van tevoren weet wat de kosten zijn voor invoeringISO 9001 certificering.


Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificaat behalen

U kunt het ISO 9001 certificaat behalen via een externe ISO 9001 certificatie-audit. Deze certificatie-audit is een onderzoek door een externe deskundige onafhankelijke partij, een geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI), om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan alle ISO 9001 normeisen. Wanneer uw organisatie aan de auditor kan aantonen dat processen, procedures en management aan alle voorwaarden van de norm voldoen bevestigd de auditor dat uw onderneming voldoet aan de standaard en ontvangt u het ISO certificaat.

Wij  ondersteunen uw organisatie -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbare onafhankelijke ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie bevestigd de betrouwbaarheid en onfahankelijkheid van de certificerende instelling. Deze ISO certificeerder stelt vast of u in theorie en praktijk voldoet aan de eisen voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 

In de formele externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring, het ISO 9001 certificaat, dat garandeert dat u voldoet aan de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm.

ISO 9001 certificeren als waarborg

ISO 9001 certificaat behalen als waarborg voor uw klant?
De beoordeling van het ISO 9001 kwaliteitssysteem door de CI dient om aan te tonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-certificeringnorm. Het ISO 9001 certificatie-traject wordt afgesloten met een positieve beoordeling en, na verfifiërenig door de ISO 9001 certificatiecommissie, met een positief certificeringsbesluit.

U ontvangt daarna het ISO certificaat en bent ISO 9001:2015 gecertificeerd.
Het ISO 9001 certificaat is dan een legitimering naar uw klanten dat u aan de normeisen voldoet. Het is ook een kwalificatie in de markt ten opzichte van de concurrentie. Met deze kwalificatie hebt u in sommige gevallen een streepje voor op andere bedrijven.

ISO 9001 certificaat behalen en klanttevredenheid

U heeft het ISO 9001 certificaat behaald. Dit ISO 9001 certificaat dient als bewijs en als waarborg voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie en als garantie voor kwalitatief steeds betere diensten en producten. 
Het ISO 9001 certificaat is een verzekering voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificaat eisen voor klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn belangrijk voor uw organisatie. Klanttevredenheid is de basis voor klantenbinding en klantenloyaliteit. Klanttevredenheid zorgt daarmee voor lagere verkoopkosten. 

Meer info ISO 9001 certificering-eisen accreditatie, certificatie-audit....

Meer uitleg over ISO 9001 certificering, accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling, de controles en de verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificering norm eisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, ISO 9001 certificatie-schema's en ISO 9001 certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van een ISO 9001 certificerende instelling. 
U weet na dit bezoek alles over ISO 9001 certificerende instellingen, accreditatie, geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instellingen, certificatie-audits en certificatie-auditoren en de te verwachten certificatiekosten. U krijgt uitleg over het certificeringonderzoek in fase 1 en 2 van de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut). 
Wij garanderen dat u aan het einde van dit certificeringstraject voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen en dat u na de eerste certificeringaudit door een ISO 9001 certificerende instelling het ISO certificaat behaalt. 

Budget ISO 9001 certificering invoeringskosten

De invoeringskosten van ISO 9001 certificering zijn, zowel financiëel als in besteding van uw tijd, een minder grote aanslag op het budget van uw bedrijf dan u had verwacht.
Onze offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering gaat investeren zonder meerkosten  of minderkosten.
Alle ISO-certificering invoeringskosten (de kosten in tijd en de kosten in geld), specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Indicatie advieskosten ISO 9001 certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of certificeringsonderzoek door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.

Voor het kosten budget voor de uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en keuring, en de uitgaven voor VCA of ISO 45001 certificering en keuring zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een indicatieve prijsopgave of vaste offerte. Dit geld ook voor een prijsopgave of offerte voor een snelle en betaalbare ISO 27001 certificering

Certificatiekosten externe ISO-certificatie audit / certificeringsonderzoek

De ISO 9001 certificatiekosten die de ISO-certificatie instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling, of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm, zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO-certificatie contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificatie instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

Offerte advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en advieskosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

informatief gesprek of offerte advieskosten ISO 9001 certificering