Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificeren kosten en voordelen

ISO 9001 certificering en ISO-certificatie snel en praktisch invoeren

De NEN-EN-ISO-9001 certificering eisen en het ISO 9001 certificaat volgens de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering-norm kan eenvoudig, heel praktisch, snel en tegelijk heel professioneel in uw organisatie worden ingevoerd.
"ISOMANAGEMENT" zet het gehele, ISO 9001 te certificeren, kwaliteitsmanagement systeem voor uw bedrijf op. 
Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het kwaliteitshandboek met het kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, ISO 9001 certificaat aanvragen en laten certificeren van ISO 9001 (en ISO 14001, ISO 45001 ISO 27001 ..) management systemen voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificering en ISO 9001-certificeringaudit. U bent zeker van een efficiënte en waardevolle invoering van de eisen van de ISO 9001 certificeringnorm.

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001 kwaliteitssysteem in twee weken gereed voor de ISO (9001:2015 norm) certificatie-audit.
Bij een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers is het management systeem volgens de ISO 9001:2015 norm eisen in ca. vier weken gereed.
Ook ISO-14001 milieuzorg, ISO 45001 arbomanagement, ISO-27001 informatieveiligheid, BRL's, VCU en VCA en vele andere normen kunnen we voor u implementeren.

ISO 9001 implementatie vragen:

Wat betekent ISO 9001:2015 certificering implementeren volgens de ISO-9001-kwaliteitssysteem norm-eisen voor uw organisatie?
Wat zijn de kosten voor de invoering van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering norm voor uw bedrijf en welke ISO 9001-versie (ISO 9001:2008 of ISO 9001:2015) wordt gebruikt bij de ISO-9001-certificatie? Wat zijn de ISO 9001 normeisen voor klanttevredenheid, afwijkingen, procesverbetering, procedures en kwaliteitskosten?

ISO 9001 normeisen

De NEN-EN-ISO 9001 certificatie norm is een standaard voor management werkwijzen.
De waarde van deze norm of keurmerk in de praktijk en de eisen en richtlijnen zijn duidelijk. 
Deze ISO-9001 norm, ISO 27001 richtlijnen en/of ISO 14001 regels en procedures voor uw product, dienst of organisatie zorgen voor meer efficiency en organisatie verbetering.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem normering eist klanttevredenheid  en zorgt voor continue verbetering. De kosten van het ISO certificaat zijn laag vergeleken met de voordelen.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 is de oude ISO 9001-versie. De ISO 9001:2008 certificatie norm was gericht op productkwaliteit. De herziene certificering standaard, ISO 9001:2015, eist een organsatie strategie en verbetering van de processen.

ISO 9001:2015 implementatie en certificatie

Uitleg over ISO certificering, hercertificering, ISO 9001 certificatie en de ISO 9001 certificering kwaliteitssysteemnorm invoeren krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.
U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject.
U weet daarna alles over ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instellingen, ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren, de te verwachten ISO 9001 certificatiekosten, het ISO 9001 certificatieonderzoek in fase 1 en fase 2 door een CI (certificatie-instituut) en het ISO 9001 kwaliteit certificaat.
Wij adviseren u ook bij de keuze van uw certificatie-instituut. 

Na de certificatie kunnen wij u ook helpen de ISO 9001 certificatie kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 integratie

Wanneer dat van toepassing is leggen we u uit hoe de integratie van de ISO-certificering normen ISO 90012015, ISO 14001, ISO 27001 en de OHSAS / ISO18001 tot stand komen. Bovendien kent u daarna alle ISO certificering invoering kosten, onderhoud kosten en de kosten voor de ISO 9001 certificatie van het kwaliteitssysteem.

ISO 9001:2015 kosten invoeren

Wij zetten uw kwaliteitssysteem op volgens de nieuwste ISO 9001 certificering norm: de NEN EN ISO 9001:2015.  Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging omvat volgens de ISO 9001:2015 productkwaliteit, proceskwaliteit, personeelskwaliteit en organisatiekwaliteit.
Naast de ISO 9001 behoren ook de ISO14001 en ISO27001 normen tot onze specialisatie. Onze ISO 9001 certificering systemen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met het VCA certificaat.
Wat de prijs betreft zullen de kosten van ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering invoeren een minder grote aanslag zijn op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte is altijd vast zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u kunt aanhouden.

ISO 9001 audit

De interne ISO 9001 certificeringsaudit, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificatie-norm certificering, voeren wij ook voor u uit. We doen deze interne auditing en de auditrapportage op de manier zoals dat door de ISO 9001 norm is voorgeschreven.
Vervolgens ondersteunen we u ook nog eens bij de externe ISO-9001-certificatie-audit (het examen) door de auditor van een geaccrediteerd ISO 9001 certificatie-instituut tijdens de fase 1 en 2 van het certificatieonderzoek en het behalen van het kwaliteitssysteemcertificaat. 

ISO 9001 certificaat en dan?

U heeft de start gemaakt. U heeft de ISO 9001, 14001 of 27001 certificaat eisen in de organisatie geimplementeerd, de 2 fasen van de externe certificatie-audit goed doorlopen. Het certificeringstraject is afgesloten met een positief certificaatbesluit. U heeft nu een schriftelijke verklaring als bewijsstuk voor de kwaliteit van uw organisatie uw diensten en producten
Het ISO certificaat geeft uw opdrachtgever de garantie dat uw organisatie voldoet aan de ISO kwaliteitseisen voor klanttevredenheid. .
Wat moet er daarna nog gebeuren aan onderhoud voor een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem?
Na die start, waarin wij het management en de medewerkers instrueren over de tools en de analyse van het ISO 9001 of een ander management systeem, vindt er nog jaarlijks onderhoud plaats om de kwaliteitscertificering te behouden en de klanttevredenheid te verbeteren.

ISO 9001 kwaliteitssysteem support

Het ISO certificeringsproces (invoeren van de ISO 9001 certificering) omvat bij ons de complete opzet van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificatie norm én het uitwerken van de ISO-procedures voor uw organisatie én de interne audit én de analyse van het ISO 9001 kwaliteitssysteem én de directiebeoordeling. 
Wij geven onze klant daarna ook nog - indien gewenst - support bij het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem. We zorgen dan samen voor een kwaliteitsverbetering van uw organisatie en kwaliteitsborging in de bedrijfsprocessen.
Ook de kosten voor kwaliteitscontrole en de faalkosten kunnen we aanpakken.

Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificatie, specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

ISO

De International Standardization Organization (ISO) in Geneve, is verantwoordelijk voor vele ISOnormen. Deze certificering standards of keurmerken voor kwaliteit- milieu- en veilgheids-managementsystemen worden uitgegeven door de NEN en de NBN.
ISOMANAGEMENT verzorgt naast de ISO 9000 serie ook de ISO 14000 (milieuzorg) de ISO 27000 (informatieveiligheid) en VCA*, VCA** of VCA Petrochemie.
De belangrijkste ISO certificerende instanties zijn: DNV, Bureau Veritas Certification, TÜV Nederland QA, SGS, KIWA, DEKRA (vroeger Kema Quality) en Certiked (Lloyd's).
Meer over "ISO" >> ISO, meer over NEN >> NEN. Meer over >> ISO certificatie-instellingen.

Kosten ISO 9001 invoeren

Een prijsindicatie voor de kosten van een ISO 9001 norm kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeren vindt u hier >> Kosten ISO 9001.
De kosten van ISO 27001 certificering invoeren en de kosten voor VCA, ISO 14001 of OHSAS 18001 certificeren zijn vergelijkbaar maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een prijsopgave.

Hoeveel kost de ISO 9001 certificering en de ISO certificatie audit? Hoe snel wordt het ISO certificaat behaald en welke CI (geaccrediteerd ISO certificeerder) voert de audit uit?

Kosten ISO 9001 certificatie-audit

De ISO-9001-certificatiekosten die de certificeerder of keuringsinstituut berekent voor de ISO 9001 certificatieaudit en de ISO 9001 certificaatkosten zijn afhankelijk van veel factoren. Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatie bedragen bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificatiecontract en jaarlijkse kosten van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 certificerings-onderzoek.

Offerte kosten ISO 9001 certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 kwaliteitscertificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 certificeringaudit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong 06 83897691 of
Kees Kraaijeveld 06 1500 5741.