Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering snel en praktisch

ISO 9001 certificering kan eenvoudig, heel praktisch, snel en tegelijk heel professioneel worden ingevoerd. 
Voldoen aan de ISO 9001 certificering norm eisen en het certificaat behalen kan gemakkelijk ook in uw organisatie worden gerealiseerd.

Met ISOMANAGEMENT voldoet u in korte tijd aan certificering eisen. Een certificering voor ISO 9001 met tevreden klanten en zo nodig meer structuur, eenvoudig, snel, praktisch en betaalbaar.

Dus wij doen het voor certificering nodige werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 certificering kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, het aanvragen van ISO 9001 certificering en het begeleiden bij de geaccrediteerde certificering-audit van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificering norm of standaard en de ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringaudit. 
Ook invoering van ISO certificering voor ISO 14001 norm voor milieuzorg, ISO 45001 certificering norm voor arbomanagement, ISO 27001 certificering norm, ISO 27002 en ISO 7510 informatieveiligheid (veiligheid en integriteit van gegevens), andere ISO certificering normen en BRL's behoren tot onze specialisatie.

ISO 9001 certificering snelle doorlooptijd

ISO 9001 certificering kan ook snel. De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
De ISO 9001 certificatienorm invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken. 

Wilt u meer over ISO 9001 certificering weten dan we u hier kort kunnen vertellen? De ISO 9001 certificering norm direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de ISO 9001 certificering norm.
Klik hier en u heeft binnen enkele uren onze reactie >> Afspraak maken voor vrijblijvend gesprek.
(U kunt natuurlijk ook direct een offerte aanvragen voor uw organisatie)

ISO 9001 kwaliteitssystemen eenvoudig en praktisch

Wat betekent het om de ISO 9001 certificering norm-eisen voor kwaliteit te implementeren voor uw organisatie?
ISO 9001 kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015 norm of NEN-EN-ISO-9001:2015) certificering invoeren in uw bedrijf of organisatie is eenvoudig. De ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering eisen worden door de meeste organisaties al voor 80 tot 90 % ingevuld. Dat komt omdat de ISO 9001 norm een heel praktische benadering van management is. Niet meer of minder dan een aantal "Best Practices" om management eenvoudig en simpel te kunnen houden. Onze kwaliteitsadviseurs vullen samen met u aan wat verder nodig is zoals kwaliteitsbeleid, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. We doen dat op een eenvoudige en meest praktische manier.

ISO certificering

De ISO 9001 certificering norm is een certificatiestandaard met regels en voorschriften voor management werkwijzen.
De waarde van certificering / certificatie normen of keurmerken en de meerwaarde in de praktijk van de eisen, voorschriften en richtlijnen van certificatie standaarden worden snel duidelijk.
De ISO certificering normeisen regels en procedures voor uw product, dienst of organisatie zorgen voor meer efficiency en organisatie verbetering. ISO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen leveren daardoor klanttevredenheid en continue verbetering.
De kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringtraject, de ISO certificering en het ISO certificaat of ISO certificaten onder accreditatie zijn laag vergeleken met deze voordelen.

ISO 9001 certificering interne en externe audit

De interne ISO 9001 certificeringaudit voor organisaties, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificatienorm, voeren wij tijdens de invoering in uw organisatie ook voor u uit.
We doen dit intern auditonderzoek en de auditrapportage op de manier zoals dat door de ISO 9001 kwaliteits norm is voorgeschreven.
Vervolgens ondersteunen we u ook nog eens bij de externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit (de keuring of controle) door de auditor van een onafhankelijk geaccrediteerd ISO 9001 certificatie-instituut tijdens de fase 1 en 2 van het certificatieonderzoek voor het behalen van het kwaliteitssysteemcertificaat. 
In de externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagementnorm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant.

ISO 9001 certificering als waarborg

ISO certificering als waarborg? Wanneer de ISO 9001 certificering kwaliteitssysteemeisen in de organisatie geïmplementeerd zijn en de 2 fasen van het externe ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie onderzoek ( de externe ISO 9001 certificatie audit door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling ) aantonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO certificeringnorm, dan wordt het ISO 9001 certificeringtraject afgesloten met een positieve beoordeling en certificeringsbesluit door de ISO certificatiecommissie en u ontvangt het ISO 9001 certificaat. 
U heeft nu een ISO 9001 certificaat behaald als bewijs voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie uw diensten en producten. Het ISO 9001 certificaat voldoet ook als bewijs voor uw klanten dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen voor klanttevredenheid. 

Meer info ISO 9001 certificering en implementatie

Meer uitleg over normen, ISO 9001 certificering,accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling en de controle en verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificeringeisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.
U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, certificatieschema's en certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van het certificeringinstituut. 
U weet na dit bezoek alles over ISO 9001 certificering-instellingen, accreditatie, geaccrediteerde (gecertificeerde) certificatie-instituten, certificeringaudits en certificatie-auditoren, de te verwachten certificeringkosten, het certificeringonderzoek in fase 1 en de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut) of u aan de certificatie-eisen voldoet in de praktijk in fase 2. Voldoet u aan het einde van dit certificeringstraject aan de ISO 9001 certificeringeisen dan volgt een positief certificeringbesluit en heeft u het ISO certificaat behaald.

Na de ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat kunnen wij organisaties ook adviseren hoe de ISO certificering kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie

ISO 9001 certificering kosten invoeren

De kosten van ISO 9001 certificeren zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk kostenbudget u kunt aanhouden.
Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificering, (de kosten in tijd en de kosten in geld) specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst, de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.
Kosten ISO 9001 certificering invoeren 
 
Een kostenindicatie voor de invoeringskosten van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >>tarieven ISO 9001 certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of keuring door ISO 9001:2015 certificeerders vindt u hier >>certificatiekosten ISO 9001 certificering-audit.
Voor budget voor de kosten en uitgaven van een ISO 14001 certificering invoering en de kosten voor VCA of ISO 45001 certificering en certificatie (controle door certificeerder) zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een prijsopgave. Dit geld ook voor een kostenopgave of offerte voor ISO 27001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering audit

De ISO 9001 certificering kosten die de ISO 9001 certificerings-instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO norm zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO-9001-certificatie-audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 certificerings-onderzoek.

Offerte kosten ISO 9001 certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs.