ISO 9001 certificering certificatie kosten en voordelen

Kosten ISO 9001 certificering

NEN-EN ISO 9001 certificering en de ISO 9001:2015 certificering norm of standaard voor kwaliteitsmanagement (met de ISO 9001 certificering eisen voor organisaties, processen en procedures) kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk professioneel, worden ingevoerd.
De ISO 9001 certificering standaard zorgt bij iedere organisatie, indien professioneel ingevoerd en goed gebruikt, voor hogere
klanttevredenheid, vermindering van kosten en meer bedrijfsefficiency. De kosten wegen niet op tegen de structurele voordelen.

Wij zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 certificeringsnorm voor u op.  We doen dit op basis van interviews met u en uw medewerkers.
Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, ISO 9001 certificaat aanvragen en laten certificeren van ISO 9001 managementsystemen voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 norm.

Kosten in tijd

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem dan in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het management systeem in ca. twee weken gereed.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 is de oude ISO 9001-versie. Deze ISO 9001:2008 certificatienorm was gericht op productkwaliteit. ISO 9001:2015 is de nieuwste norm.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement stelt eisen aan uw organisatie. ISO 9001:2015 vraagt product kwaliteit dienstenkwaliteit EN kwaliteit van de organisatie / management.
De herziene actuele norm ISO 9001:2015 eist een organisatie strategie, doelgerichte sturing van de organisatie en verbetering van de processen. Deze ISO 9001 is nu ook de enige certificeerbare kwaliteitsmanagement norm.
De ISO 9001:2008 omzetten naar de ISO 9001:2015 norm is met onze ISO 9001 certificering adviseur heel eenvoudig en praktisch.
De ISO 9002 en ISO 9003 zijn al eerder vervallen. De ISO 9004 wordt niet gecertificeerd.

Normen

Naast de ISO 9001 norm behoren ook de norm ISO14001, de norm ISO 27001 en de checklist VCA tot onze specialisatie. De norm ISO 9001 kan eenvoudig worden gecombineerd met de ISO 14001, ISO 27001 en het VCA certificaat. 

Expertise in HRM

Naast deze expertise in normen en certificering zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van groeiende ondernemingen bij het behouden/creëren van overzicht en grip op de organisatie en wij bieden professionele HRM ondersteuning aan onze klanten.

Kosten voordelen integratie normen

De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en de ISO 27001 certificaten kunnen eenvoudig worden geintegreerd. De kosten voor de invoering en de kosten voor de praktische uitwerking worden hiermee verminderd en ook de tijd besteding voor elk van de certificaten is bij integratie beperkt. Op de certificatiekosten en onderhoudskosten heeft de intergratie van normen hetzelfde effect en resultaat.

ISO 9001 eisen implementeren

Wat betekent de ISO 9001 certificering normeisen en een implementatie van die NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem eisen voor uw organisatie? 
Organisaties kunnen deze ISO 9001 certificering eisen op hun eigen manier implementeren (invullen). Wij doen dit voor u op een praktische creatieve wijze waarbij u zelden de door u gewenste werkwijze hoeft aan te passen.

Klanttevredenheid en verbetering

De waarde van deze ISO 9001 norm of keurmerk in de praktijk en van de eisen en richtlijnen zijn duidelijk: de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen zorgt voor meer structuur, meer klanttevredenheid en voor continue verbetering in de vorm van meer efficiency en minder fouten. 
De kosten van ISO 9001 certificering invoeren en hercertificering zijn dan ook laag vergeleken met de voordelen die een hogere klanttevredenheid en organisatie verbetering oplevert.

Interne Audit

De interne ISO 9001 audit, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificeringsnorm voor kwaliteitssystemen, is basis voor de verbetering van de organisatie.
Wij voeren deze interne audit voor u uit na de opzet van het kwaliteitssysteem. We voeren deze interne audit uit zoals dat door de ISO 9001 is voorgeschreven...

Certificatie audit fase 1 en 2

.. vervolgens ondersteunen we u ook nog bij de externe ISO-9001-certificatieaudit (het examen) door de certificatie-auditor van een geaccrediteerd ISO 9001 certificatie-instituut tijdens de fase 1 en fase 2 van het certificatieonderzoek. 

Certificeringtraject info

Verdere uitleg over ISO 9001 certificering, ISO 9001 certificatie, accreditatie en de ISO 9001 certificering norm invoeren krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.  

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject.
U weet daarna alles over ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde certificerende instellingen, ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren, de te verwachten certificatiekosten, het certificatieonderzoek in fase 1 en fase 2 door een CI (certificatie-instituut) en het ISO 9001 kwaliteit certificaat.
Wij adviseren u ook bij de keuze van uw certificatie-instituut. 

(Na de ISO 9001 certificering kunnen wij u ook helpen de iso 9001 norm certificatie kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie.)

Certificeringproces

Het ISO 9001 certificering proces (invoeren van de ISO 9001 certificering of herziening van ISO 9001:2008 certificering naar ISO 9001:2015 certificering) omvat bij ons de complete opzet van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificering normeisen én het uitwerken van de ISO 9001 certificering processen en procedures voor uw organisatie én de interne audit én de analyse van het ISO 9001 te certificeren kwaliteitssysteem én de directiebeoordeling. Het bijwonen van de certificatie-audit door een geaccrediteerde certificatie-instelling helpt u om in één keer te slagen voor het certificaat.
Wij geven onze klant daarna ook nog - indien gewenst - kwaliteitssupport bij het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem. We zorgen dan samen voor een kwaliteitsverbetering van uw organisatie en kwaliteitsborging in de bedrijfsprocessen. De certificering verloopt dan steeds eenvoudiger.
Ook de kosten voor kwaliteitscontrole en de faalkosten kunnen we aanpakken.

Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificering, specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Kwaliteitssysteem

Wij zetten uw kwaliteitssysteem op (invoering) volgens de nieuwste ISO 9001 certificeringsnorm: de NEN-EN-ISO 9001:2015.  Het kwaliteitssysteem voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging omvat volgens deze ISO 9001:2015 normeisen: productkwaliteit, proceskwaliteit, personeelskwaliteit en organisatiekwaliteit.

Wat kost iso 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering kosten zijn te verdelen in:

  1. de invoeringskosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem; en
  2. de ISO 9001 certificeringkosten voor het certificatie-instituut

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering invoering

Wat kost de invoering van ISO 9001 certificering eisen voor uw organisatie?
Wat de prijs betreft zullen de kosten van ISO 9001 certificering invoeren een minder grote financiële aanslag zijn op uw budget dan u had verwacht.

Een prijsindicatie voor de kosten van een ISO 9001 norm kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeren vindt u hier >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.
De kosten van ISO 27001 certificering invoeren en de kosten voor VCA, ISO 14001 of OHSAS 18001 certificering zijn vergelijkbaar maar voor een kosten berekening is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatiee.

Kosten ISO 9001 certificeringsinstituut

Naast de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering zijn er de kosten voor de externe ISO 9001 certificatie audit door een certificatie-instituut.
De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatiekosten die de certificeerder of keuringsinstituut berekent voor de certificatie audit en de certificaatkosten zijn afhankelijk van veel factoren.
Voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers moet u rekenen met een prijs vanaf ca. € 2.100,= euro. U moet rekening houden met een 3-jarig certificatiecontract en na de certificatie met jaarlijkse kosten van ca. € 1.100,= euro.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor het certificeringsonderzoek.

Offerte kosten certificeringstraject

Een offerte voor de kosten van het NEN-ENISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> Offerte en kostenberekening ISO-9001-certificering.

Kosten info

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001:2015 kwaliteitsstandaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001-norm, de ISO 14001 of de ISOIEC 27001 processen, procedures, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO certificatie?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong 06 83897691 of
Kees Kraaijeveld 06 30439237.

More...