Accreditatie certificatie

Certificering onder accreditatie

Aan het einde van het certificeringtraject volgt de certificatie audit.
Deze externe certificatie audit door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO Certificatie-Instelling (CI), ofwel de ISO certificatie-audit, is een onderzoek naar conformiteit van het te certificeren kwaliteitssysteem met de ISO norm. Het ISO certificaat is een waarborg of garantie voor uw klanten.
Een voor de ISO certificatie-norm geaccrediteerde certificerende instelling verleent na een certificatie-audit in 2 fasen en een daarop volgend positief certificatiebesluit, het ISO certificaat voor de betreffende norm. De ISO certificatie-instelling verzekert uw klanten dat uw management, processen en procedures continue worden verbeterd.

Accreditatie en certificatie

Certificeringsinstellingen zijn geaccrediteerd. Certificering onder accreditatie wil zeggen dat de CI's (Certificatie Instituten) door de RvA (Raad van Accreditatie) worden gecontroleerd op het voldoen aan de eisen van de RvA ten aanzien van de uitvoering van certificatie-audits.

Certificaat behalen

ISO certificatie-onderzoek fase 1 is het documentatieonderzoek. De certificatie auditor controleert of de documentatie en registraties conform de norm zijn vastgelegd.

Fase 2 van de ISO certificatie-audit is het implementatie onderzoek door de certificatie auditor. De auditor onderzoekt nu of de norm in de bedrijfsvoering is geïmplementeerd.
De bevindingen van de auditor worden vastgelegd in een certificeringsrapport dat de basis is voor het certificeringsbesluit door de CI.
Na een positief certificeringsbesluit ontvangt u het ISO certificaat. Er is jaarlijks een controle-audit van het ISO gecertificeerde managementsysteem en elke 3 jaar vindt een her-certificering plaats.

ISO certificeringsnorm eisen

Om ISO 9001 certificering te behalen moet je aan de normeisen en richtlijnen voor de ISO certificatie voldoen. ISO 9001 certificering gaat over kwaliteit en klanttevredenheid.
De belangrijkste eisen om via de ISO 9001 certificering norm tevreden klanten te bereiken zijn: opzet en analyse van de context van de organisatie, kennis van de wensen en eisen van klant, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging van de organisatie.
Deze eisen zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie-norm vastgelegd. Deze ISO certificering normeisen kunnen op veel manieren in processen en procedures van de organisatie worden ingevoerd en gedocumenteerd.

ISO certificatie kosten

Voor meer informatie over de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) gaat u naar >> Info offerte kosten ISO 9001 certificering