ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering

ISO 9001 certificering praktisch en snel

NEN-EN-ISO-9001:2015 is de internationaal erkende norm of standaard voor certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9000-serie normen zijn standaarden van het ISO-instituut die eisen stellen aan een organisatie om de kwaliteit van het management en van processen en procedures te waarborgen. Een ISO 9001 certificaat is het bewijs dat een organisatie aan de managementsysteem eisen voldoet.
Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem levert verbetering van structuur en bedrijfsresultaten van de organisatie. 

U wilt ook ISO 9001 certificering invoeren? En kan het invoeren van de ISO 9001 certificatie kwaliteitsnorm snel én praktisch? En is een ISO 9001 managementsysteem certificaat een verzekering of garantie voor tevreden klanten en betere resultaten?

Ja, een NEN-EN-ISO-9001 certificering conform de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm waarborgt de kwaliteit van uw organisatie en kunnen eenvoudig, heel praktisch en tegelijk professioneel worden ingevoerd.

EN ja,  wanneer de ISO 9001:2015 norm professioneel wordt ingevoerd, gecertificeerd en onderhouden dan is het certificaat een garantie voor echte resultaten voor, onder andere, een betere structuur en hogere resultaten voor uw bedrijf.

ISO 9001 certificering norm invoeren

ISO 9001 certificering is met "ISOMANAGEMENT"  eenvoudig, praktisch en realiseert verbetering. ISOMANAGEMENT zet het gehele kwaliteitsmanagement-systeem voor u op volgens de NEN-EN-ISO 9001 certificatie standaard.
Logisch dat wíj het ISO 9001 systeem voor u opbouwen, wij hebben 40 jaar ervaring in het opzetten van ISO 9001 kwaliteitssystemen, ISO 9001 certificaat aanvragen en laten certificeren van deze ISO 9001:2015 managementsystemen voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Ook de norm ISO 14001 voor 
milieuzorg, de ISO normen 27001/27002 voor informatiebeveiliging en de ISO norm 45001 voor arbomanagement systemen, zijn bij ons in goede handen. 

Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van het kwaliteitssysteem in processen en procedures conform de ISO 9001:2015 certificatie norm, het opstellen van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en het uitvoeren van de interne audit.
Tijdens dit proces leggen we ook uit wat de richtlijnen van de ISO 9001 standaard betekenen en u zult zien dat deze regels, met onze systematiek, eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn.
Wij zorgen voor een praktisch effectief managementsysteem en ook na het behalen van het ISO certificaat stopt onze service niet !

Vraag gerust even een vrijblijvend gesprek aan, dan weet ú meteen wat ISO 9001 certificering voor uw organisatie betekent en wíj maken graag kennis met nieuwe bedrijven.

Certificering

ISO Certificering

ISO certificering is het invoeren en implementeren van een ISO norm door een organisatie die het ISO certificaat wil behalen. ISO certificatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificatie-instelling. De ISO certificatie-auditor beoordeelt het functioneren van de organisatie tijdens een certificeringsaudit volgens een specifieke certificatienorm. Deze certificeerder verifieert (onder accreditatie) of de organisatie werkt conform de in de ISO certificatie-norm en in procedures vastgelegde processen. De bevindingen van de certificeerder.... 

ISO 9001 certificeringstraject

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm uit de ISO 9000-serie. De ISO 9001:2015 is een standaard voor kwaliteitsmanagement op basis van klanttevredenheid met eisen voor processen, procedures. De ISO 9001 norm eist een managementsysteem met processen en procedures voor de contextanalyse, interne audits en directiebeoordelingen.
De ISO 9001 eist van de organisatie een kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en resultaten, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. 
Deze ISO 9001 is een norm richtlijnen geeft aan een organisatie die wil certificeren en de kwaliteit van processen, producten en klanttevredenheid wil verbeteren.
Het ISO 9001 certificaat verzekert de organisatie zo van een betrouwbaar kwaliteitssysteem dat ook de bedrijfsresultaten zal verbeteren...

ISO 9001...

ISO 14001

ISO 14001 milieumanagement

ISO 14001 is een internationale norm voor milieuzorg. De ISO 14001 eist een milieumanagementsysteem met milieuprestaties die de organisatie ondersteunen. Deze standaard voor milieuzorg kan eenvoudig geïntegreerd met ISO 9001.

ISO 14001 milieuzorg....


ISO 27001 27002 

ISO 27001 informatieveiligheid
ISO 7510 en VAG

Een ISO 27001 (ISO 7510 voor de zorg) norm is een internationale standaard voor informatiebeveiliging.
Deze standaard met eisen en richtlijnen voor een informatieveiligheid managementsysteem schrijft een risicoanalyse en beheersmaatregelen voor om aan de eisen van deze ISO 27001 ISO 7510 (en ISO 27002) normen te voldoen. ISOMANAGEMENT stelt het managementsysteem voor informatie beveiliging (ISMS - Information Security Management System) voor u op volgens de ISO 27001:2013 en ISO 27002:2013 norm. Daarnaast nemen we u aan de hand bij de uitwerking van de normen in praktische stappen in de analyse en maatregelen.

Dus geen wollige verhalen over hoe complex informatie beveiligen of een ISMS systeem wel niet is, maar een snelle, professionele en praktische invoering van de NEN-ISO/IEC 27001 norm voor informatie beveiliging tegen overzienbare kosten..

Informatieveiligheid .....


ISO 45001 arbomanagement

ISO 45001

De ISO 45001:2018 is uit. De ISO 45001 norm vervangt het OHSAS ISO 18001 arbomanagementsysteem.
De ISO/FDIS 45001 is omgezet naar de ISO NEN-EN-ISO 4500I en de SCCM heeft een concept certificatieschema opgesteld. De ISO 45001 managementsysteem-standaard voor Arbomanagement kan daarmee worden gecertificeerd. De ISO 45001:2018 is de norm voor een gezond & veilig managementsysteem (vroeger arbomanagement). De norm voor de praktijk van gezond en veilig werken en het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur. 
ISOMANAGEMENT heeft de ISO 45001-norm al bij de eerste klanten geïmplementeerd en certificatie aangevraagd. ISO 45001 is eenvoudig te integreren met ISO 14001 milieuzorg en ISO 9001 voor kwaliteit.


Arbomanagement ISO 45001:2018

Kosten ISO certificering

Kosten en voordelen ISO certificering

De kosten voor de ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 of ISO 45001 certificering zijn: 

  • de bedragen in de financiële advieskosten die u investeert om de ISO certificatie eisen in te voeren
  • de uitgaven voor de externe audit (de certificatiekosten) en 
  • de onderhouds-kosten. 

De kosten in tijd en geld voor deze implementatie en onderhoudskosten zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Deze investeringen verhogen de waarde van uw organisatie door betere resultaten en meer winst. 

Kosten / voordelen en prijsindicaties ...


ISO 9001 Kwaliteitszorg (Milieuzorg Informatieveiligheid ARBO-management...) info kosten etc.

Meer info over ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systemen of andere KAM systemen ( Kwaliteit HKZ MVO Milieuzorg OHSAS Arbo Gezondheid Veiligheid of Informatiebeveiliging 27001 27002 7510, VCA VCU)?
Kwaliteitsinformatie over managementsystemen, normen, contextanalyse, audits, directiebeoordelingen, kwaliteitshandboek, klanttevredenheid, verbeteren van processen, certificering invoeren enz. direct toegesneden op uw organisatie? 
Vraag een informatief gesprek of informatie/offerte aan via >> Contact / info / offerte