Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

U wilt ook ISO 9001 certificeren? ISO 9001 certificaat halen maar wel snel en vooral praktisch? 
Dat kan. De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie norm implementeren, voldoen aan de ISO 9001 certificering eisen voor kwaliteitssystemen en het internationaal erkende ISO 9001:2015 certificaat behalen kan heel gemakkelijk ook in uw organisatie snel praktisch en professioneel worden gerealiseerd.
Met ISOMANAGEMENT hands-on advies voldoet u in korte tijd aan alle ISO 9001 certificatie eisen.
Met ISOMANAGEMENT kunt u ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren en ISO 9001 certificeren tegen betaalbare kosten, eenvoudig, snel en vooral praktisch. 

Voordeel ISO 9001 gecertificeerd bedrijf: minder fouten, meer structuur, efficiénter werken en in het bezit zijn van het ISO 9001 certificaat wanneer een klant daarom vraagt. Zie onze >> Missie en Visie.

ISO 9001 certificeren en certificatie invoeren is voor u eenvoudig: 
ISO 9001 certificeren en een ISO 9001 certificaat onder accreditatie behalen werkt eenvoudig.
Wij doen het voor de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificeren nodige werk voor u.
Wíj verzorgen in de ISO 9001 certificatie norm geëiste beschrijving van de processen in procedures en het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitshandboek met het NEN-EN-ISO-9001 certificering kwaliteitsbeleid.
Wij zorgen samen met u voor de door NEN-ISO 9001 gevraagde contextanalyse en directiebeoordeling met aandacht voor kwaliteitszorg en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.

Onze ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat verder voor probleemloos certificeren nodig is zoals het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. We doen dat ook op een eenvoudige en praktische manier.

Logisch dat wíj deze beschijvingen maken en samen met u de uitvoering verzorgen.
Door onze 40 jaar ervaring in het bouwen, het aanvragen van ISO 9001 certificering en het begeleiden bij de geaccrediteerde certificering-audits kunnen wij u op deze en op vele andere manieren ontzorgen.
Op deze manier is uw NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitssysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO-certificaat meteen de eerste keer).
 
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9000 / ISO 9001 certificering-norm of standaard.

Andere internationaal erkende managementsysteem normen

Naast de internationaal erkende ISO 9001 certificering norm of standaard verzorgen we ook de invoering van andere wereldwijd geaccepteerde managementsystemen zoals:
- de ISO 14001 norm voor milieumanagement, duurzaamheid en milieuzorgmanagement;
- de ISO 45001 certificering norm voor werk gezondheid en arbomanagement; en
- de ISO 27001 en ISO 27002  managementsysteem normen voor informatieveiligheid en integriteit van gegevens.
Ook vele andere ISO certificatie normen en NEN standaarden zoals de NEN 7510 voor de zorg en de BRL's behoren tot onze specialisatie. Wij zetten op basis van deze wereldwijd erkende normen ook complete KAM (Kwaliteit Arbo Milieu) systemen op.

ISO 9001 kwaliteitssysteem implementatie - tijdsbesteding

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem implementeren kan ook snel:
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.
Wilt u meer over ISO 9001 kwaliteitssystemen weten dan we u hier kort kunnen vertellen? De ISO 9001 kwaliteitsmanagementnorm en kwaliteitssystemen direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we meteen ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan deze ISO 9001 kwaliteitsnorm.
Klik hier en u heeft binnen enkele uren onze reactie >>Afspraak maken voor meer info en/of een vrijblijvend gesprek.
(U kunt natuurlijk ook direct een offerte voor de kosten aanvragen voor uw organisatie)

ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren eenvoudig en praktisch

Wat betekent het om de ISO 9001 certificering norm-eisen voor kwaliteit te implementeren voor uw organisatie?
ISO 9001 kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015 norm ofwel NBN-EN-ISO 9001: 2015 of NEN-EN-ISO-9001:2015) invoeren in uw bedrijf of organisatie is eenvoudig. De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering eisen worden door de meeste organisaties al voor 80 tot 90 % ingevuld. Dat is logisch want de ISO 9001 norm is een heel praktische benadering van management. ISO 9001 is niet meer en ook niets minder dan een aantal "Best Practices" om management praktisch en effectief maar ook nog simpel te kunnen houden.

NEN-EN-ISO-9001 certificering

NEN-EN-ISO-9001 certificering norm is een certificatie standaard met regels en voorschriften voor management werkwijzen. Het NEN-EN-ISO 9001 certificaat behalen is van hoge meerwaarde voor uw onderneming.Die meerwaarde ISO 9001 certificering / ISO 9001 certificatie normen of keurmerken voor uw bedrijf en de meerwaarde in de praktijk van de certificering eisen, de voorschriften en richtlijnen van de ISO certificatie standaard worden in de praktijk snel duidelijk.
De ISO certificering norm-eisen en de regels en procedures voor uw product, dienst of organisatie zorgen voor meer efficiency en organisatieverbetering. ISO 9001 gecertificeerde organisaties voldoen aan de kwaliteitseisen voor bedrijven en leveren daardoor klanttevredenheid en continue verbetering en optimalisatie van processen.
De kosten voor bedrijven van een ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringtraject en voor het ISO 9001 certificaat (of ISO certificaten) onder accreditatie, zijn laag vergeleken met deze voordelen.

Certificeren - externe ISO 9001 certificatie-audit

Certificeren of certificatie is het onderzoek door een deskundige externe onafhankelijke partij, een certificatie-instelling (CI), om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO 9001 normeisen voldoet. Wij  ondersteunen u -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbaar ISO 9001 geaccrediteerd certificatie-instituut. Deze certificeerde stelt vast of u voldoet aan de eisen voor het behalen van het kwaliteitssysteem certificaat. 

In de externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring dat u voldoet aan de eisen van de certificatie norm.

ISO 9001 certificeren als waarborg

ISO 9001 certificering behalen als waarborg voor uw klant?
Wanneer de ISO 9001 certificering normeisen in de organisatie geïmplementeerd zijn volgende twee fasen van het externe ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie onderzoek. Deze controle is de externe ISO 9001 certificatie audit door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling. Deze evaluatie dient om aan te tonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-certificeringnorm. Het ISO 9001 certificeringtraject wordt afgesloten met een positieve beoordeling en, na verfifiërenig door de ISO-certificatiecommissie, met een positief certificeringsbesluit.
U ontvangt daarna het ISO 9001 certificaat en bent ISO-gecertificeerd.

ISO 9001 certificering en klanttevredenheid

U heeft nu een ISO 9001 certificaat behaald als bewijs en als waarborg voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie en als garantie voor kwalitatief goede diensten en producten.
Het ISO 9001 certificaat (kjeurmerk voor uw organisatie) voldoet ook als bewijs voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen voor klanttevredenheid. Tevreden klanten zijn belangrijk voor uw organisatie. Klanttevredenheid is de basis voor klantenbinding en klantenloyaliteit. Klanttevredenheid zorgt daarmee voor lagere verkoopkosten. 

Meer info ISO certificering eisen accreditatie, certificatie-audit....

Meer uitleg over ISO 9001 certificering, accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling, de controles en de verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificering norm eisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, ISO 9001 certificatie-schema's en ISO 9001 certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van het ISO 9001 certificatie-instituut. 
U weet na dit bezoek alles over ISO 9001 certificatie-instellingen, accreditatie, geaccrediteerde (gecertificeerde) certificatie-instituten, certificatie-audits en certificatie-auditoren en de te verwachten certificatiekosten. U krijgt uitleg over het certificeringonderzoek in fase 1 en 2 van de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut). 
Wij garanderen dat u aan het einde van dit certificeringstraject voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen en dat u na bij de eerste certificeringaudit het ISO certificaat behaalt.
Zie voor meer info:

Budget ISO 9001 certificering invoeringskosten

De invoeringskosten van ISO 9001 certificering zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering kunt aanhouden.
Alle ISO 9001 certificering invoeringskosten (de kosten in tijd en de kosten in geld), specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Indicatie advieskosten ISO certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of keuring door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.

Voor het kosten budget voor de uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en de uitgaven voor VCA of ISO 45001 certificering zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een indicatieve prijsopgave of vaste offerte. Dit geld ook voor een prijsopgave of offerte voor ISO 27001 certificering

Certificatiekosten externe certificering audit

De ISO 9001 certificering kosten die de ISO 9001 certificerings-instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO 9001 certificatie contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

Offerte advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

informatief gesprek of offerte advieskosten ISO 9001 certificering