ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering en accreditatie

ISO certificering of certificatie volgens de ISO 9001 certificatienorm is het invoeren van de certificatie-eisen in een organisatie. Wanneer de organisatie tijdens een certificatie-audit door een geaccrediteerde certificatie-instelling aan alle normeisen voor certificatie voldoet ontvangt de  organisatie het certificaat.
Een certificaat is 3 jaar geldig. Om het ISO 9001 certificaat te behouden vindt ieder jaar een opvolgings-certificatie-audit of een her-certificatie-audit plaats.

Certificatie-audit

Een certificatie-audit wordt uitgevoerd door een certificatie-auditor. Een certificatie-onderzoek vindt plaats in twee fasen. In de 1e fase van de certificatie beoordeeld de certificatie-auditor of de organisatie alle eisen van de norm heeft ingevuld in haar managementsysteem. In de 2e certificatie-fase evalueert de certificeerder of de organisatie op de werking van processen, procedures, wet- en regelgeving en de werking van het managementsysteem.

Certificatie-instelling accreditatie

Een certificatie-instelling wordt ook gecertificeerd. Deze certificatie noemt met accreditatie. Een geaccrediteerde certificatie-instelling is daarmee aantoonbaar onafhankelijk. De rapportage van een certificatie-auditor van een geaccrediteerde certificatie-instelling kan door de RvA (Raad van Accreditatie) worden beoordeeld.