ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsmanagement norm voor organisaties bedrijven en instellingen met meerwaarde voor zowel bedrijven als voor klanten en opdrachtgevers. ISO 9001 geeft uniforme regels voor verschillende soorten bedrijven. Deze uniformiteit houdt niet in dat de uitwerking in de verschillende organisatie gelijk moet zijn.

Internationale norm ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm die in Nederland maar ook in alle andere Europese landen, in alle sectoren en branches en op elk gebied, wordt erkend. ISO 9001 geldt als zekerstelling en garantie dat een bedrijf organisatie of instelling producten of diensten met de door de opdrachtgever gevraagde kwaliteit of de door een klant gewenste eigenschappen kan leveren.
Niet alleen Europa staat achter deze standaard en beschouwt deze regels en voorschriften als een verbetering voor bedrijven en organisaties. Ook in Amerika, Canada, Australie en zelfs in China wordt de norm geaccepteerd als bewijs en garantie voor bedrijven met meerwaarde op gebied van continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Deze nationale en mondiale erkenning is een bevestiging dat u met ISO 9001 voldoet aan de eigenschappen die overal bekend staan als "Best Practices" voor management van organisaties en bedrijven.

ISO 9001 invoeren

U wilt de ISO 9001 norm invoeren? De ISO 9001:2008 is vervangen door de nu actuele ISO 9001:2015 norm.  
Wanneer je ISO 9001 wilt certificeren moet je aan de 9001-eisen voldoen. Deze eisen zijn overal hetzelfde en gelden in gelijke mate voor een multinational en voor een ZZP-er. Ook onveranderd geldt dat al deze bedrijven, al bij de start van invoering, voor minstens 70% voldoen aan alle eisen uit deze norm.

De voordelen van kwaliteitsborging met ISO 9001:2015 zijn:

  • Het ISO 9001 certificaat is internationaal een waarborg naar klanten dat de organisatie haar processen en procedures volgens internationale standaarden en richtlijnen heeft vastgesteld en bewaakt.
  • ISO 9001 certificaat verzekert de organisatie van een betrouwbaar en efficiënt KMS (Kwaliteitsmanagementsysteem).  
  • De nieuwe ISO9001 vraagt minder KAM- en minder klachtenmanagement. De belangrijkste taken liggen nu bij de directie, de leidinggevenden en de staf. 
  • De ISO 9001 voorziet nu in een manier van werken waarbij managen eenvoudiger wordt en tegelijk meer oplevert wanneer managers werken volgens de internationaal erkende "Best Practices".
ISOMANAGEMENT zet het hele ISO 9001 kwaliteitssysteem voor u op en 
helpt u al deze voordelen ook werkelijk te realiseren.

NEN-EN-ISO 9001:2015 norm eisen

De ISO 9001:2008 legde bij de certificatieaudit van de organisatie de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de ISO 9001:2015 certificeringsnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor kwaliteit van de organisatie en regels voor risicomanagement.
De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 norm vraagt een kwaliteitssysteem met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van producten, diensten, klanttevredenheid en van de organisatie.

ISO 9001 kwaliteit

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is klanttevredenheid efficiëncy en daarmee continuïteit van de organisatie. De in de (ISO 9001) kwaliteitsnorm vastgelegde tools om deze doelstelling (en het certificaat) te behalen zijn:
· vaststellen van het kwaliteitsbeleid, processen en procedures;
· voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
· meten, analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering;
· beoordelen van leveranciers;
· uitvoeren interne audits;
· directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Een ISO 9001 certificaat wordt behaald wanneer de organisatie de normeisen heeft geimplementeerd. De controle op de implementatie van de normeisen wordt uitgevoerd door een, voor de ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde, certificatie-instelling.

ISO 9001 contextanalyse

De contextanalyse volgens de ISO 9001 norm is een afweging welke omgevingsfactoren de aandacht van het management verdienen. De doelstellingen die hieruit voorkomen worden door het management bewaakt.

ISO 9001 directiebeoordeling door management

De directiebeoordeling is een onderzoek en analyse welke kansen en risico's zijn aangepakt en welke door het management gestelde doelstellingen zijn behaald. Tijdens deze managementreview worden de doelstellingen vastgesteld, de strategie bepaald en in het beleid de richting aangegeven voor de organisatie en het management van de uitvoering.

ISO 9001-normen serie

Er zijn nog meer normen in de 9000 reeks voor kwaliteit. Even in de juiste volgorde:
Met de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm kan een organisatie de kwaliteitsborging voor processen producten en diensten verbeteren. 
De ISO-9000 normen met de nummers 9002 en 9003 zijn niet meer geldig.
De norm ISO 9004 is niet bedoeld voor regelgeving of certificatie maar geeft richtlijnen voor verbetering van het kwaliteitsmanagement.
De toekenning van deze cijferreeksen is helaas vrij willekeurig. Er zijn dan ook meer normen in de 9000-serie dan hier genoemd maar deze hebben geen relatie met kwaliteitsmanagement.

ISO 9001 kosten en meer informatie

Vraag hier een offerte voor de ISO 9001-invoeringskosten of een vrijblijvend gesprek, dan weet u meteen alles wat voor u belangrijk is in één keer:

Offerte advieskosten opbouw ISO 9001:2015