ISO certificering traject

ISO certificering invoeren

ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering of her-certificering van de organisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling. De ISO 9001 certificering auditor beoordeelt het functioneren van de organisatie tijdens een ISO 9001 certificering audit volgens de ISO 9001 normeisen.  De beoordelaar of auditor van het kwaliteitsmanagementsysteem verifieert of de organisatie werkt conform de in procedures vastgelegde processen.
De bevindingen van de ISO 9001 certificeerder worden door de certificeringscommissie beoordeeld op conformiteit met de regels van de Raad van Accreditatie (RvA). Daarna volgt het certificeringsbesluit. Bij een positief certificeringsbesluit ontvangt de organisatie het ISO 9001 certificaat. Certificering eisen voor andere normen dan de ISO 9001 certificering standaard worden op dezelfde wijze via audits beoordeeld.

Certificatietraject ISO 9001 norm

De ISO 9001 certificering invoering volgt meestal het volgende stappenplan:

  • Samen met u stellen we na de eerste kennismaking de planning voor het ISO 9001 certificering traject op: wat doen we wanneer, wat zijn de kosten, hoeveel tijd is er nodig;
  • We stellen het kwaliteitsbeleid vast op basis van uw doelstellingen;
  • Vervolgens starten we het invoeren van het ISO 9001 certificering met een inventarisatie;
  • We bespreken met u en/of uw medewerkers welke werkzaamheden u dagelijks uitvoert;
  • We stellen de door de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm gevraagde verbetermogelijkheden vast en benoemen kwaliteitsdoelstellingen;
  • Daarna stellen wij dan de benodigde ISO 9001 proces procedures en het kwaliteitshandboek zo op, dat ze voldoen aan de ISO 9001 certificering kwaliteitsnorm en controleren deze nog eens met u in de praktijk;
  • Daarmee zijn uw procedures gereed en voeren we voor u de voor het kwaliteitszorgsysteem verplichte interne ISO 9001 audit uit;
  • Wanneer u dat wenst kunnen we u ook een praktijktraining geven in het onderhoud van een gecertificeerd systeem en de ISO 9001 certificering normen. Ook leggen we uit hoe u aan de ISO 9001 klanttevredenheid normeisen praktisch kunt voldoen;
  • Vervolgens kijken we samen met u naar de voor het kwaliteitssysteem verplichte contextanalyse, registraties en risico inventarisatie. We zorgen dat we deze vastleggen en zo nodig corrigerende acties nemen.

ISO 9001 certificering certificaat

Na de ISO 9001 certificeringsnorm invoeren volgens bovenstaand ISO 9001 certificering stappenplan bent u gereed voor de ISO 9001 certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringsinstelling. 
Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. Indien gewenst vragen wij voor u de certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO 9001 certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat.
Tenslotte kunnen we, na dit ISO 9001 certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.