ISO 9001 kwaliteitssysteem

ISO 9001 > ISO 9001 inhoud > ISO 9001 kwaliteitssysteem

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

De ISO 9001 is een kwaliteitssysteem norm uit de ISO 9000-serie. De ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm stelt eisen aan een organisatie die de kwaliteit van processen en klanttevredenheid wil verbeteren. 

De ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm eist ook kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging eist maatregelen die voorkomen dat de verbeteringen en resultaten, die met kwaliteitszorg in de organisatie bereikt zijn, weer verloren gaan.
De ISO 9001 norm verzekert de organisatie van een betrouwbaar kwaliteitsmanagement-systeem dat de bedrijfsresultaten verbetert.

ISO 9001 norm

Het begrip "normaal doen" wil zeggen de gewone, gebruikelijke of standaard, normen en waarden volgen. ISO normen of keurmerken zijn internationaal vastgelegde richtlijnen en regels. De eerste norm voor kwaliteitsmanagement was de AQAP. Hieruit is de ISO 9000-serie normen ontstaan.
De normontwikkeling door de ISO (International Standardization Organization) via Technische commissies (ISO/TC 176 voor ISO 9001 kwaliteitsborging) gaat steeds verder. Normontwerpen worden herzien en nieuwe normtrajecten worden ingezet.

ISO 9001 managementsysteem

De ISO 9001 normen voor kwaliteitsmanagementsystemen bevat voorschriften volgens "Best Practices". De ISO 9001 certificering norm geeft richtlijnen om management eenvoudiger en meer succesvol te maken. De certificering van ISO 9001 vraagt voldoen aan deze norm. De KAM (Kwaliteit ARBO Milieu) functie is met de herziene normen een directie verantwoordelijkheid. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) helpt het management met analyseren en beoordelen van processen en procedures. Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging brengt nu meer structuur in de organisatie, meer klanttevredenheid en gerichter sturing op resultaten en doelstellingen.

Kwaliteitsnormen - NEN

De ISO 9001 normen voor kwaliteitsmanagement worden uitgegeven door de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en de NBN (het Belgisch Bureau voor Normalisatie).

Wilt u direct alles weten wat voor Ú van belang is? Vraag een gesprek of een offerte met meer info:

Meer informatie kosten of offerte of een vrijblijvend informatief gesprek