ISO certificering

ISO certificering betrouwbaar en praktisch invoeren

ISO certificering betrouwbaar en praktisch invoeren

ISO certificering opzetten en het ISO certificaat behalen met ISOMANAGEMENT als betrouwbare partner! Dat betekent uw bedrijf ISO certificeren met ervaren adviseurs en consultants met kennis van uw branche. ISO certificering invoeren vraagt naast kennis van de ISO norm ook weten hoe de regels en eisen van de ISO standaard praktisch en doeltreffend in uw vakgebied kunnen worden toegepast.
Wij volgen bij de opzet een beproefde aanpak in samenwerking met de organisatie.

Invoering ISO certificering

Voor het introduceren van ISO certificering en het  in gebruik nemen van een volgens een ISO norm gecertificeerd managementsysteem passen wij in samenspraak met uw organisatie een beproefde doeltreffende en in onze 40-jarige de adviespraktijk bewezen methode toe.
Ga ook van start met ISO certificering behaal het ISO certificaat en leer hoe u klanten en opdrachtgevers tevreden kunt stellen en uw concurrenten voor kunt blijven.

ISO Certificatie - behalen ISO certificaat

ISO certificatie, het behalen van een ISO certificaat, wordt uitgevoerd door een Certificatie-instelling middels een externe audit, dat is een verificatie waarbij de onderneming aantoont te werken in overeenstemming met de vastgestelde eisen en de wet- en regelgeving. Deze certificerende instantie moet geaccrediteerd zijn voor de betreffende ISO norm. Accreditatie garandeert een onafhankelijke onpartijdige en deskundige beoordeling en controle van de geïmplementeerde regels en eisen van de norm. Wij hebben een goede relatie met vele certificatie bureaus die in uw branche werkzaam zijn en kunnen u adviseren wie in uw markt de beste diensten levert.

Praktische bruikbaarheid ISO certificeren

ISO certificeren moet in de praktijk voor uw onderneming een praktisch bruikbaar managementsysteem opleveren. Tijdens het onderzoek door de auditor van de certificerende instelling wordt naast de theoretische werking van het managementsysteem ook de functionaliteit en de feitelijke en zakelijke bruikbaarheid getoetst. Het systeem moet een gericht en nuttig hulpmiddel zijn voor topmanagement leidinggevenden en medewerkers.

Onderhoud ISO gecertificeerd managementsysteem

Ook nadat uw organisatie ISO gecertificeerd is door een erkende certificatie instelling blijft adviesbureau ISOMANAGEMENT uw hulp en bijstand tijdens het jaarlijks intern onderzoek en tijdens de externe controle-audit door de certificerende instelling. Wij willen ook na de certificatie meer zijn dan een leverancier, een goede partner. Dat blijkt ook uit onze jarenlange zakelijke relaties met de bedrijven in onze klantenkring.ISO certificering informatie kosten / offerte

Voor meer informatie, gegevens over een effectieve invoering of een offerte voor de kosten van ISO certificering implementeren in uw organisatie of instelling met ISOMANAGEMENT als vertrouwde partner gaat u naar de blauwe knop hieronder:

 Info offerte kosten ISO certificering