ISO certificering

ISO-certificering is een waardevol instrument voor marketing en verkoop en optimaliseert werkwijzen en processen. ISO-certificering geeft het management inzicht in kansen en risico’s voor de organisatie waardoor u kosten bespaart en de opbrengsten verbetert. ISO-certificering mits op de juiste wijze ingevoerd en geïmplementeerd heeft als meerwaarde loyale klanten.
Vraag meer informatie of een offerte voor ISO certificering onderaan deze pagina.

ISO certificering externe voordelen: marketing en verkoop

Met een ISO-certificaat toont u aan, aan alle eisen van de ISO-norm te voldoen. Hiermee is het certificaat een zeer waardevol communicatiemiddel voor verkoop en marketing doeleinden. Met het ISO-certificaat onderscheidt uw organisatie zich in de markt: een ISO-certificering geeft vertrouwen geven aan nieuwe klanten/ opdrachtgevers. Op deze manier is er aantoonbaar verschil in prestatieniveau van uw bedrijf ten opzichte van concurrenten die geen ISO-certificering hebben. Dit verschil kan de doorslag geven bij prospects en nieuwe klanten tijdens het marketing en verkooptraject.
ISO-certificering is bovendien een internationaal erkende norm waarmee u ook kansen creëert op de internationale markt.
Kortom ISO wordt voor uw organisatie steeds belangrijker. 

ISO certificering interne voordelen: Optimalisatie

Een ISO-certificaat is een bevestiging dat u werkt in overeenstemming met de ISO-norm. Door deze werkwijze worden processen geoptimaliseerd, structuur aangebracht en wordt de efficiency verhoogd.
Met ISO-certificering staat het optimaliseren en verbeteren van processen, procedures en werkwijzen van verkoop ontwikkeling en productie centraal en krijgen ook uw service en klachtenafhandeling extra toegevoegde waarde.
ISO-certificering is voor het management een belangrijk hulpmiddel dat een grote rol kan spelen bij de optimalisatie van uw organisatie. Deze optimalisatie komt ook voort uit het risicomanagement, het in kaart brengen van kansen en risico’s. Met inzicht in deze kansen en risico’s kunnen er indien noodzakelijk, tijdig maatregelen worden genomen waarmee risico’s en incidenten worden beperkt en kansen zoveel mogelijk worden benut. Met deze optimalisatie bespaart u kosten en verbetert de opbrengsten.

ISO certificering en klanttevredenheid

Klanttevredenheid speelt een zeer belangrijke rol binnen ISO certificering.
Het ISO-certificaat is een middel om te laten zien dat klanttevredenheid een belangrijk onderdeel is binnen uw organisatie. Klanten kunnen naar een ISO-certificaat vragen of zelfs verplicht stellen voor het uitbrengen van een offerte. Bij deelname aan een aanbesteding of tender wordt ISO certificering vaak verplicht gesteld. Soms kan, als een organisatie wil inschrijven op een aanbesteding of tender, het overleggen van een ISO-certificaat de inschrijving vergemakkelijken en komen bepaalde vragen te vervallen. Soms ontvangt de organisatie bij een aanbesteding extra punten wanneer zij is ISO gecertificeerd. ISO-certificering heeft loyale klanten en trouwe opdrachtgevers als een belangrijke doelstelling.

ISO certificering praktisch professioneel invoeren

ISO-certificering praktisch en professioneel invoeren en implementeren is van hoge waarde voor de organisatie. De meerwaarde komt voort uit het voorkomen van onnodige procedures en een praktische eenvoudige en professionele invulling van de noodzakelijke procedures en werkwijzen.
Voor deze praktische aanpak van ISO-certificering is kennis van theorie en praktijk in het realiseren van een kwaliteitsmanagementsysteem een dwingende noodzaak.  De vertaling van de eisen van en kwaliteitsmanagementsysteem naar de werkwijzen in de praktijk en naar processen en die processen vervolgens inhoud geven in concrete praktische procedures zonder franje vereist kennis ervaring en inzicht in de opbouw van managementsystemen. ISO-certificering op de juiste wijze geïmplementeerd zorgt voor besparing op de kosten van afwijkingen en meerwaarde door een hoger efficiency, daardoor een hogere opbrengst en tevreden klanten.

ISO-certificering is belangrijk instrument voor marketing en verkoop van de organisatie en optimaliseert werkwijzen en processen. ISO-certificering vraagt van het management aandacht voor kansen en risico’s voor de organisatie waardoor kosten kunnen worden bespaard en opbrengsten verbeterd. ISO-certificering, mits op de juiste wijze ingevoerd en geïmplementeerd, heeft lagere kosten hogere opbrengsten en loyale klanten als belangrijke meerwaarden.

ISO certificering informatie kosten / offerte

Voor meer informatie, gegevens over invoering of een offerte voor de kosten van ISO certificering invoeren (ISO 9001 certificering en/of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) gaat u naar de blauwe knop hieronder:

 Info offerte kosten ISO certificering