Kosten en voordelen ISO 9001 certificering

Kosten en voordelen ISO 9001 certificering MKB en ZZP

Kosten ISO 9001 certificering

De kosten voordelen ISO 9001 certificering MKB ZZP

De kosten voor invoering van de ISO 9001 certificering met de ISO certificering norm 9001:2015 zijn een goede investering voor de ZZP-er en de kleine ondernemer die verder wil.


  • De kwaliteitseisen die de ISO 9001 certificering standaard stelt aan ZZP-bedrijf en MKB-organisatie vormen een goede basis voor continuiteit en winstgevendheid en verbetering van de financiële resultaten van de organisatie.
  • De kosten voor de invoering van ISO 9001 certificering in tijd en geld, de ISO 9001 certificering kosten en de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem vergen slechts een beperkt financieel budget.
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm voor klanttevredenheid en soms ook de ISO 14001 milieuzorg norm en / of ISO 27001 informatieveiligheid norm, worden steeds vaker een verplichting vanuit aanbestedingen door de overheid. De kosten voor ISO 9001 certificering zijn hier geen issue omdat voor deze opdrachten het ISO 9001 certificaat een voorwaarde is. 

Deze ISO 9001 certificering voordelen gelden voor zowel ZZP-ers, zelfstandig ondernemers of freelancers, MKB organisaties als grote bedrijven en multinationals. 

Voordelen investeren in uitgaven voor ISO 9001 certificering zijn: betere structuur, minder fouten, efficiëntere werken en het bezit van het certificaat als een klant daarom vraagt of bij aanbestedingen waar dit een eis is.

Kosten waar u mee moet rekenen

Wat kost NEN ISO 9001 certificering?
De ISO 9001 kwaliteitssysteem opbouw en certificering kosten zijn te verdelen in:

  1. invoeringskosten (advieskosten);
  2. certificatiekosten; en
  3. onderhoudskosten.

    Meer info? Ga naar informatie, vrijblijvend gesprek of, offerte