Kosten ISO 9001 certificering beperken

Kosten en uitgaven beperken voor MKB én ZZP

Kosten voor MKB en ZZP

De kosten voor een eenvoudig ZZP-bedrijf (eenmansbedrijf, ZZP-er, Free-lancer) en kleine MKB-organisatie (1-10 fte) bedragen vanaf € 1.900,- euro tot € 3.200,= euro voor de complete opzet van het systeem. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsvoering van de ZZP-er of MKb organisatie.
Een gratis inventarisatie voor ISO 9001 certificering en de kostenopgave of offerte voorafgaande aan het invoeren van de ISO 9001:2015 certificering norm is bij ons standaard voor zowel MKB als ZZP-er.
U weet dan ook meteen met welke uitgaven aan advieskosten, certificatiekosten en onderhoudskosten in tijd en geld en met welke eventuele investeringskosten u in uw begroting voor ISO 9001 certificering rekening moet houden.
We kijken dan naar de door de ISO 9001 certificatie normeisen gevraagde onderdelen en hoe u die al hebt ingevuld. Uit deze inventarisatie voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem blijkt dan ook of, en wat, u eventueel nog extra zou moeten investeren om het ISO 9001 certificaat te verkrijgen.

Kosten beperken door praktische invulling MKB ZZP

De ISO certificering kosten (advieskosten) voor de invoering van kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid en de kosten voor de ISO 9001 certificatie door een certificatie-instelling zijn door onze praktische invulling beperkt. Zo zorgen we samen met u voor de contextanalyse voor de HLS versie van ISO 9001:2015. Verder beschrijven we de procedures en processen, we voeren de interne audit uit, doen daarna samen met u de directiebeoordeling en verzorgen het kwaliteitshandboek voor uw organisatie. De kosten worden door deze manier van werken en onze ervaring beperkt. Dit betreft zowel de investeringen in tijd, van u en uw werknemers, als in geld (advieskosten).
Extra kosten of investeringen zijn dan ook meestal niet nodig.

Kosten certificatie

De kosten voor de ISO certificatie blijven ook beperkt door onze samenwerking met ISO certificatie-bureau's. Wij hebben goede contacten met ISO certificeerders en kunnen een reële prijs voor de ISO certificatie audits bedingen. Wij adviseren een certificatieonderzoek door een geaccrediteerde CI (certificatie-instelling). De stichting Raad van Accreditatie controleert deze ISO certificatie-instituten.
Wanneer onze adviseur aanwezig is bij de ISO certificatieaudit kunnen wij ook alle lastige vragen meteen beantwoorden.
Naast deze lage kosten levert het ISO 9001 certificaat en de ISO 9001 klanttevredenheid die voor de norm de leidraad is, u meer voordelen dan u had verwacht, in het beheersen en verbeteren van uw organisatie en in het verbeteren van uw resultaten.

Offerte kosten ISO certificering MKB ZZP

Voor de kosten voor invoering van de ISO 9001 certificering voor MKB en ZZP gaat u naar >> kosten ISO 9001 certificering. Naast de kosten kunt u hier ook meer informatie opvragen. U ontvangt binnen enkele uren onze kostenopgave.