ISO certificering

ISO 14001 CERTIFICERING

Snel praktisch betaalbaar ISO  14001 certificering invoeren en voldoen aan de normeisen
Zó eenvoudig kan ISO certificatie zijn EN minimale tijdsbesteding voor U

Inhoud:

verbetering milieuzorginvoering 14001 normmanagement verbeteringcertificaat behalenkosten iso certificeren

De ISO 14001 norm voor milieuzorg vraagt een managementsysteem voor de verbetering van de prestaties op het gebied van het beschermen van het milieu, het voldoen aan wet- en regelgeving en het voorkomen en beheersing van milieu-incidenten en milieurisico’s binnen de organisatie.

Iso 14001 certificering milieuzorg

De norm ISO 14001 voor milieuzorg is één van de normen van de ISO 14000 serie. ISO 14001 is gericht op verbetering van de prestaties, voldoen aan wetgeving en het beschermen van het milieu door de onderneming. Daarnaast wordt ISO 14001gebruikt om milieu-incidenten en calamiteiten binnen de organisatie te voorkomen door milieurisico’s te beheersen en zo mogelijk te verminderen.

Invoering ISO 14001

ISOMANAGEMENT helpt u met het invoeren van de ISO 14001norm volgens een beheerst stappenplan waarbij we samen zoeken naar mogelijkheden om de milieuprestaties van het bedrijf te verbeteren en zeker te zijn dat de organisatie aan alle relevante wetten en voorschriften voldoet. We zullen ook samen met u een lijst opstellen van potentiële milieurisico’s en welke impact deze risico’s kunnen hebben op uw bedrijfsvoering en op de continuïteit van uw bedrijf.

Management milieuzorg

Voor het managen van continue verbetering van de milieuprestaties en een continue beheersing van risico’s brengen we al de genoemde zaken onder in een managementsysteem voor verbetering en beheersing van deze risico’s. Een periodieke controle door het management van de bereikte doelstellingen en eventuele nieuwe wetgeving is het sluitstuk van de eisen in deze norm.

ISO 14001 certificaat behalen?

Of u nu kiest om het ISO 14001 certificaat te behalen of niet, een milieumanagementsysteem biedt goede mogelijkheden om uw inzicht in wet- en regelgeving en de relatie met de overheid te verbeteren. De zekerheid op continuïteit van het bedrijf wordt verbeterd en u draagt bij om milieuschade te verminderen.

Kosten

De kosten voor het invoeren van ISO 14001 certificering volgens de actuele ISO 14001:2015 en de invulling van de eisen en wet- en regelgeving zijn afhankelijk van eventueel al bestaande managementsystemen.
De kosten van ISO 14001 certificering zullen u meevallen, zeker wanneer u in deze overweging meeneemt dat u daarmee werkt aan de verbetering van de continuïteit van het bedrijf en uw bedrijfsvoering minder schade toebrengt aan het milieu.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064