ISO certificering

ISO 45001 CERTIFICERING

Snel praktisch betaalbaar ISO 45001 certificering invoeren en voldoen aan de normeisen
Zó eenvoudig kan ISO certificatie zijn EN minimale tijdsbesteding voor U

Inhoud:

ISO 45001 norminvoering G&VWmanagement prestatiesiso 45001 certificeren?kosten invoering

De ISO 45001 standaard voor veilig en gezond werken geeft ARBO regels om te komen tot gezond en veilig werken. De ISO 45001 norm vraagt een managementsysteem voor de beheersing en verbetering van de prestaties van de organisatie en het realiseren van de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de gezondheid en welzijn van de medewerkers.

Iso 45001 certificering Gezond en veilig werken

ISO 45001 is een norm voor gezond en veilig werken (G&VW). De ISO 45001 stelt eisen en geeft richtlijnen voor organisaties om te komen tot een veilige en gezonde werksituatie en om risico's op werk gerelateerde incidenten en letsel te verminderen. Als een organisatie voldoet aan de voorschriften in deze norm kan zij ISO certificatie aanvragen.

Invoering ISO 45001

ISOMANAGEMENT helpt u met het invoeren van de ISO 45001 norm volgens een beheerst stappenplan waarbij we samen zoeken naar mogelijkheden om de de ARBO prestaties van het bedrijf te verbeteren en zeker te zijn dat de organisatie aan alle relevante wetten en voorschriften voor Gezond en Veilig Werken voldoet.
We zullen ook samen met u een lijst opstellen van potentiële gezondheidsrisico’s en welke impact deze risico’s kunnen hebben op het ziekteverzuim, op uw bedrijfsvoering en op de continuïteit van uw bedrijf.

Management Prestaties Gezond en Veilig Werken

ISO 45001 vraagt voor het managen en beheersen van de prestaties van de organisatie op het gebied van ARBO en Gezond en Veilig Werken en voor een continue beheersing van risico’s om al deze zaken onder te brengen in een managementsysteem. Met dit managementsysteem houden we de vinger aan de pols bij de beheersing van deze risico’s. Een periodieke controle door het management van de bereikte doelstellingen en eventuele nieuwe wetgeving is het sluitstuk van de eisen in deze norm.

ISO 45001 certificaat?

Of u nu kiest voor certificering of niet, een ARBO-managementsysteem biedt goede mogelijkheden om uw inzicht in wet- en regelgeving en de relatie met de overheid te verbeteren. De zekerheid op continuïteit van het bedrijf wordt verbeterd en u draagt bij om de kans op letselschade en ziekteverzuim te verminderen.

Kosten

De kosten voor het invoeren van ISO 45001 certificering en de invulling van de eisen en wet- en regelgeving zijn afhankelijk van eventueel al bestaande managementsystemen.
De kosten van ISO 45001 certificering zullen u meevallen, zeker wanneer u in deze overweging meeneemt dat u daarmee werkt aan de verbetering van de continuïteit van het bedrijf en uw bedrijfsvoering minder kans op schade levert aan de gezondheid van uw werknemers.