ISO certificering

ISO 9001

ISO 9001 is een norm met eisen aan het kwaliteitsmanagement systeem en realiseert binnen het bedrijf verbetering van de efficiency van de organisatie processen en werkwijzen.
Deze regels en de ISO certificatie zorgen ook voor hogere kwaliteit van producten en diensten.
ISOMANAGEMENT adviseert en zorgt voor een professionele invoering en begeleiding

Iso 9001

ISO 9001 de internationaal erkende en wereldwijd door alle bedrijven geaccepteerde norm van de ISO organisatie uit Genève.

Iso 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001  is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie, bedrijf of instelling.
Een kwaliteitssysteem is voor de gebruiker een hulpmiddel en instrument bij het verbeteren van de efficiency en doeltreffendheid van de organisatie-processen procedures en werkwijzen. ISO 9001 helpt een onderneming bij het bereiken van de juiste kwaliteit capaciteit en eigenschappen van producten en diensten. 
ISO 9001 is vaak een minimale eis voor het inschrijven bij aanbestedingen en tenders of tenminste een voorwaarde bij het gunnen van een contract aan de laagste bieder.
ISOMANAGEMENT zorgt er voor dat de ISO 9001 regels voorwaarden en eisen voor kwaliteitsmanagement praktisch en eenvoudig naar uw organisatie worden vertaald.
Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 wordt dan met onze ervaren professionele en betrokken adviseurs een eenvoudig karwei.
De nieuwste versie van de norm voor kwaliteitsmanagement, de NEN-EN-ISO 9001:2015, vraagt een contextanalyse, directiebeoordeling en doelstellingen voor de verbetering van de bedrijfsresultaten en de klanttevredenheid. Met deze voorschriften verbetert de efficiency van uw bedrijf en krijgt management en leidinggeven meer structuur.
ISOMANAGEMENT zorgt voor de structuur van ISO 9001 in het kwaliteitssysteem met als basis het gevraagde denken in kansen en bedreigingen waarbij het bedenken van nieuwe mogelijkheden en het waarmaken van kansen even belangrijk zijn als het voorzien van bedreigingen en maatregelen nemen om deze bedreigingen te verminderen of te elimineren.
Wij verzorgen naast een snelle en praktische invoering en hulp bij implementatie van ISO 9001 kwaliteitssystemen ook begeleiding, training en coaching bij de invoering en ná de implementatie en certificatie.

iso 9001 organisatie processen en procedures

Kwaliteit managen volgens de ISO 9001:2015 norm betekent het managen van procedures en processen om zeker te stellen dat aan de, door de klant gevraagde, kwalitatieve eigenschappen en kenmerken van producten diensten en services wordt voldaan.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement stelt eisen aan de wijze van deze procesbeheersing in uw organisatie zodat de behaalde verbeteringen ook worden geborgd.
Wíj verzorgen daarom de in de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement geëiste beschrijving van de processen en procedures en geven zo nodig advies en coaching voor aanpassingen van werkwijzen binnen uw organisatie.
Wij zorgen ook voor het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek voor uw organisatie met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid zodat u een praktisch werkbaar en doeltreffend overzicht heeft van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Contextanalyse klanttevredenheid en management review

Wij zorgen samen met uw organisatie voor de voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling of managementreview met aandacht voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, kwaliteitsverbetering en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat volgens de ISO 9001 norm voor het juiste functioneren en een goede werking van het kwaliteitssysteem en voor probleemloos certificeren nodig is. We doen dat op een doeltreffende en praktische manier. Het bereiken van tevreden en loyale klanten door het verhogen van de kwaliteit van het proces en daarmee het product en de dienstverlening is de ultieme doelstelling van de ISO 9001 norm.

Professionele opzet en begeleiding

Logisch dat wíj voor uw organisatie deze NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem beschrijvingen maken, het systeem opzetten en begeleiden bij de invoering.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden en coachen bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificeringaudits kunnen wij u op vele manieren ontzorgen bij de invoering van het kwaliteitssysteem en de aanzet tot verhoging van efficiency en verbetering van organisatie producten en diensten.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken uw organisatie allemaal moet voldoen volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem standaard.
U kunt zich richten op uw dagelijkse werkwijze en de kwaliteit van de onderhanden producten. Onze professionele vakkundige adviseurs zorgen voor een begeleiding en coaching die is gebaseerd op vele jaren praktijk met de opzet van systemen volgens de NEN-EN-ISO 9001 normen voor kwaliteitsmanagement.

Offerte advieskosten ISO9001

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op.
Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden met één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064