ISO certificering

ISO 9001

ISO 9001 is een norm met eisen aan het kwaliteitsmanagement systeem en realiseert binnen het bedrijf verbetering van de efficiency van de organisatie processen en werkwijzen.
Deze regels en de ISO certificatie zorgen ook voor hogere kwaliteit van producten en diensten.
ISOMANAGEMENT adviseert en zorgt voor een professionele invoering en begeleiding

Iso 9001:

iso 9001 normprocessen procedurescontextanalyseopzet begeleidinginformatie / offerte

Iso 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001  is een norm met eisen aan het kwaliteitsmanagement systeem voor efficiency verbetering van de organisatie en processen en voor de kwaliteit van producten en diensten. 
De nieuwste versie, de NEN-EN-ISO 9001:2015 vraagt een contextanalyse, directiebeoordeling en doelstellingen voor de verbetering van de bedrijfsresultaten en de klanttevredenheid. Met deze voorschriften verbetert de efficiency van uw bedrijf en krijgt management en leidinggeven meer structuur.
Wij verzorgen naast een snelle en praktische invoering van ISO 9001 kwaliteitssystemen ook begeleiding, training en coaching bij de invoering en ná de implementatie en certificatie.

iso 9001 organisatie processen en procedures

De basis voor ​ISO 9001 is kwaliteitsmanagement in uw hele organisatie.
Kwaliteit managen in uw organisatie betekent het managen van procedures en processen om zeker te stellen dat aan de, door de klant gevraagde, kwalitatieve eigenschappen en kenmerken van producten diensten en services wordt voldaan.
ISO 9001 certificatie stelt eisen aan de wijze van deze procesbeheersing zodat de behaalde verbeteringen ook worden geborgd.
Wíj verzorgen daarom de in de ISO 9001 certificatienorm geëiste beschrijving van de processen en procedures en geven zo nodig advies en coaching voor aanpassingen.
Wij zorgen ook voor het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid.

Contextanalyse klanttevredenheid en management review

Wij zorgen samen met uw organisatie voor de door ISO 9001 gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling of managementreview met aandacht voor kwaliteitszorg en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid. De ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat verder voor probleemloos certificeren nodig is. We doen dat op een doeltreffende en praktische manier. Het bereiken van tevreden en loyale klanten door het verhogen van de kwaliteit van het proces en daarmee het product en de dienstverlening is de ultieme doelstelling van de ISO 9001 norm.

Professionele opzet en begeleiding

Logisch dat wíj voor uw organisatie deze NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem beschrijvingen maken van uw processen en werkwijzen en dat we samen met u de uitvoering verzorgen volgens de ISO-normen.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden en coachen bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificeringaudits kunnen wij u op vele manieren ontzorgen bij de invoering van het kwaliteitssysteem.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken uw organisatie allemaal moet voldoen voor de ISO-certificering standaard.
U kunt zich richten op uw dagelijkse werkwijze en de kwaliteit van de onderhanden producten. Onze begeleiding en coaching is gebaseerd op vele jaren praktijk met de opzet van systemen volgens de NEN-EN-ISO 9001 normen.

Offerte advieskosten ISO9001

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op.
Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden met één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064