ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is de internationaal erkende norm voor het verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen in organisaties. ISO 9001 certificaat is vaak een eis vanuit opdrachtgevers. De eisen van deze standaard worden gebruikt bij de implementatie en ingebruikneming van een kwaliteitsmanagementsysteem en is de basis voor vergelijking van gelijkwaardige managementsystemen bij verschillende soorten organisaties.
De ISO 9001 is een norm die is gebaseerd op vaste protocollen. Deze norm is van grote waarde voor het leveren van kwalitatieve producten en diensten en is dan ook in gebruik bij meer dan 1,1 miljoen organisaties. 
De ISO 9001 is een norm opgesteld ontwikkeld en sindsdien verbeterd door de ISO. De ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie organisaties en is gevestigd in Genève, Zwitserland.  ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen worden gebruikt voor het verbeteren van organisatieprocessen, de norm geeft daarvoor, naast eisen, ook richtlijnen en voorwaarden.
ISO normen voor managementsystemen maken gebruik van een HLS structuur, een indeling die voor alle nieuw op te stellen managementsysteemnormen geldt. Deze HLS structuur vereenvoudigt de integratie van verschillende normen. Deze structuur van de ISO 9001 is nu gelijk aan de structuur van de normen voor milieuverbetering, informatieveiligheid en gezond en veilig werken. De basis voor die structuur van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen is systeemdenken en transparantie binnen de systeemprocessen in die structuur.

ISO 9001 ORGANISATIE PROCESSEN EN PROCEDURES

Kwaliteit managen volgens de in de ISO 9001:2015 norm gestelde eisen betekent het managen van procedures en processen binnen het managementsysteem. Met ISO 9001 kunt u zo zeker te stellen dat aan de door de klant gevraagde eigenschappen en kenmerken van producten diensten en services wordt voldaan.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement stelt eisen aan de wijze waarop deze procesbeheersing wordt uitgevoerd in uw organisatie zodat de behaalde verbeteringen in processen ook worden geborgd. Wij verzorgen daarom de in de ISO 9001 norm gevraagde beschrijving van de processen en procedures en geven zo nodig advies en coaching voor aanpassingen van werkwijzen binnen uw organisatie.
Wij zorgen ook voor het opstellen van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek voor uw organisatie. In dit handboek wordt opgenomen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsplanning zodat u een praktisch werkbaar en doeltreffend overzicht heeft van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 CONTEXTANALYSE EN MANAGEMENT REVIEW

ISO 9001 vraagt een praktische contextanalyse en een door de directie uitgevoerde management review. Wij zorgen samen met u voor de gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling of managementreview met aandacht voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, kwaliteitsverbetering en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven continue verbetering van klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat volgens de ISO 9001 norm voor het juiste functioneren en een goede werking van het kwaliteitssysteem en voor probleemloos certificeren door een certificatie instelling nodig is. We doen dat op een doeltreffende en praktische manier. Het bereiken van tevreden en loyale klanten door het verhogen van de kwaliteit van het proces en daarmee verbeteren van de kwaliteit van het product en de dienstverlening is de ultieme doelstelling van ISO 9001.

PROFESSIONELE OPZET EN BEGELEIDING ISO 9001

Logisch dat wíj voor uw organisatie deze NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem beschrijvingen maken, het systeem opzetten en begeleiden bij de invoering.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden en coachen bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificeringaudits kunnen wij u op vele manieren ontzorgen bij de invoering van het kwaliteitssysteem en de aanzet tot verhoging van efficiency en verbetering van organisatie producten en diensten.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken uw organisatie allemaal moet voldoen volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem standaard.
U kunt zich richten op uw dagelijkse werkwijze en de kwaliteit van de onderhanden producten. Onze professionele vakkundige adviseurs zorgen voor een begeleiding en coaching die is gebaseerd op vele jaren praktijk met de opzet van systemen volgens in de internationale NEN-EN-ISO 9001 norm gestelde eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen.

OFFERTE ADVIESKOSTEN ISO 9001

ISOMANAGEMENT zorgt voor haar klanten voor het invoeren van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen die worden gesteld in de internationaal bekende, gebruikte en geaccepteerde norm. Onze adviseurs doen het meeste werk voor u en vereenvoudigen en ondersteunen zaken die u zelf nog moet voldoen.
Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op.
Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden met één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

 
Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064