ISO certificering is de beoordeling en certificaat verlening voor het voldoen aan vastgelegde eisen door een persoon proces product of organisatie. ISO certificatie vraagt om een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem met HLS (High Level Structure)  structuur waarin processen en werkwijzen conform de normeisen zijn vastgelegd. Een goed opgezet ingevoerd en ISO gecertificeerd managementsysteem stelt doelen, evalueert verifieert controleert en analyseert resultaten en kan kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie op een transparante wijze aantonen en onderbouwen. Het ISO certificaat is een bewijs naar klanten prospects dat de organisatie heeft aangetoond te werken conform bewezen betrouwbare normeisen specificaties wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en een hoge prioriteit geeft aan tevreden en loyale klanten. Kwaliteitsmanagement kan worden toegepast in éénmansbedrijven en ZZP'ers, bij MKB organisaties, in grote ondernemingen en in profit en non-profit instellingen.

ISO certificaat behalen

Wanneer uw organisatie laat zien dat u in staat bent te werken conform de eisen van de norm wordt u door de certificatie-instelling het ISO certificaat of keurmerk toegekend. Het ISO certificaat is een schriftelijke verklaring die bevestigt dat de certificatie-auditor heeft geconcludeerd dat u kunt aantonen te voldoen aan alle eisen en voorwaarden van de ISO norm.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement voor alle organisaties ondernemingen en branches en is een richtlijn met grote waarde voor zowel intern als voor extern gebruik.
ISO 9001 certificering betekent dat u kunt aantonen te voldoen aan normen van de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement en in staat bent te voldoen aan de wet- en regelgeving voor producten en diensten én aan de eisen verwachtingen en wensen van de klant.
Met ISO 9001 certificering laat u zien dat uw organisatie voldoet aan de eis processen, werkwijzen, producten en diensten continu te verbeteren. Het ISO certificaat verlangt een jaarlijkse controle door de onafhankelijk extern auditor om te zien of u nog steeds voldoet aan de  eisen van de ISO 9001 norm.
Het ISO certificaat is een bewijs van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

Investering praktische invoering

ISO certificering vraagt een investering in een functionele doeltreffende en praktische invoering. Deze investering in kosten en uitgaven voor hulp en advies blijven beperkt. Wij zorgen voor een snelle praktische en doeltreffende invoering waarbij u in een kort tijdsbestek van enkele dagen tot één of twee weken gaat voldoen aan alle voorwaarden van de norm.