ISO certificering

KOSTEN ISO 9001 CERTIFICERING

Snel praktisch betaalbaar ISO 9001 certificering invoeren.
Budget garantie en rendement kwaliteitsmanagementsysteem
Kostenindicatie invoering en certificatie van uw organisatie.
Zó eenvoudig kan ISO certificatie zijn EN minimale tijdsbesteding voor U.

Inhoud:

invoeringskostenkostenindicatiecertificatiekostengarantie rendementtijdsbestedingonderhoudskosteninformatie / offerte

Budget ISO 9001 certificering invoeringskosten

De invoeringskosten (advieskosten) van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering zijn, zowel financieel als in besteding van uw tijd, een minder grote aanslag op het budget van uw bedrijf dan u had verwacht.
Onze offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering gaat investeren zonder meerkosten of minderkosten.
Een indicatie voor alle ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering invoeringskosten (de kosten in tijd en de kosten in geld), specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen. We geven ook een indicatie van de kosten voor het behalen van het ISO 9001 certificaat en de jaarlijkse her-certificering.

Indicatie invoeringskosten ISO 9001 certificering

De financiële advieskosten voor invoering van ISO 9001 volgens de kwaliteitsmanagement certificatie norm – het eerste deel van het benodigde budget - bedraagt vanaf 1700,= euro voor een eenmansbedrijf of ZZP-er.
De inschatting voor de advieskosten van ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering invoering en implementatie voor een MKB-organisatie van 50 fte bedraagt ca. 6.600,= euro.
Deze kosten voor het invoeren van de ISO 9001 certificering norm-eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen zijn in beperkte mate afhankelijk van het aantal processen en procedures in de organisatie. 
Uitgaven voor extra kosten of investeringen zijn voor ISO 9001 certificering invoering meestal niet nodig.

CERTIFICATIEKOSTEN ISO 9001 KWALITEITSMANAGEMENT

De investering in de ISO 9001 certificatiekosten die de ISO-certificatie instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling, of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm, zijn afhankelijk van veel factoren.
De tarieven en de totaalprijs voor een ISO-certificatiecontract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de controle via een certificatieaudit van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie.
Voor de ISO 9001 certificatiekosten voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers moet voor het opstellen van uw budget voor de certificatie van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem rekenen op ca. € 2.200,=. U moet daarnaast rekening houden met een 3-jarig certificering-contract voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 en jaarlijkse kosten voor de ISO 9001 managementsysteem her-certificering van ca. € 1.200,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben als adviesbureau goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificatie instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

Garantie en rendement voor uw organisatie

Garantie en rendement van ISO certificering?
Het ISO certificaat waar uw organisatie in investeert is een kostbaar bezit. Onze garantie en uw verzekering is dat al onze klanten tot nu toe (in de inmiddels al bijna 40 jaar van ons bestaan) in één keer zijn geslaagd voor het ISO certificaat. Het rendement voor uw onderneming bestaat uit hogere omzet en betere resultaten door besparing via onder andere risico- en kansengericht denken het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het voorkomen van fouten.

Minimale tijdsbesteding - snel praktisch en betaalbaar

Snel praktisch betaalbaar ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering invoeren? Met ISOMANAGEMENT kan ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie zo eenvoudig en pragmatisch zijn én minimale tijdsbesteding voor U. De tijd die u besteedt aan ISO 9001 certificering levert u bovendien veel mer op aan marketingvoordelen, in uw branche of markt, dan alleen directe winst en zorgt bovendien ook voor minder kosten voor de verkoop.
Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem implementeren kan met onze ervaren adviseurs professioneel en snel waardoor de totale kosten aan tijdsbesteding ook minimaal worden en betaalbaar blijven:
-De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering-norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
-De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm praktisch invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.

Kosten onderhoud ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Wanneer u wilt dat uw financiële uitgaven en de besteding in tijd aan uw ISO gecertificeerd systeem een hogere meerwaarde opleveren, dan kan onderhoud en coaching door ISOMANAGEMENT een overweging waard zijn. Voordeel van investering in de kosten voor het onderhoud door ISOMANAGEMENT is ook dat uw directe en indirecte kosten vastliggen en dat u met de investering in ISO 9001 certificering de resultaten ten opzichte van de kosten kunt verbeteren.
Wij maken hiervoor graag een vrijblijvende aanbieding.

Informatie offerte advieskosten ISO9001

Een offerte voor de invoeringskosten (advieskosten) van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op.

De invoeringskosten onderhoudskosten voor een ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem worden berekend volgens vaste tarieven, exclusief BTW en kilometerkosten. De kosten en tarieven in onze offertes zijn vast en houden rekening met eventuele uitgaven voor meer en minderwerk.

Direct meer weten?Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of over de ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over deze kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van het invoeren van ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering en/of voor een gratis inventarisatie met één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

isomanagement adviseurisomanagement adviseur
Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064