Wat kost ISO 9001 certificering invoeren?

Prijsindicatie voorbeelden voor het benodigde budget van alle kosten en uitgaven, in tijd en geld, van invoering van ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering voor uw organisatie:

  1. advieskosten voor hulp en begeleiding bij opzet invoering en implementatie-advies bij de voorwaarden voor ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering; 
  2. kosten ISO 9001 certificatie na de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem door de certificerende instelling die een certificatie audit uitvoert;
  3. Kosten periodiek onderhoud van het eenmaal ingevoerde en ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem zodat het systeem tijdig wordt geupdate en de functionaliteit behouden blijft.

Neem contact met ons op, via email telefoon of contactformulier, om direct relevante informatie te krijgen over de kosten van ISO 9001 certificering voor uw eigen organisatie. Wij kunnen op basis van onze ervaring, zonder moeite en heel eenvoudig, een vaste prijs opgeven voor deze kosten.

Kosten certificering voor ISO 9001 norm betaalbaar

De kosten om als bedrijf aantoonbaar aan de regels eisen en voorwaarden voor ISO 9001:2015 certificatie te voldoen zijn, met advies begeleidingen en hulp van ISOMANAGEMENT, betaalbaar voor grote én kleine bedrijven en zelfs voor ZZP'ers en freelancers. De betaalbaarheid van ISO 9001 kwalititsmanagement invoeren en certificeren is gebaseerd op eerlijke en betaalbare tarieven en prijzen en op onze inmiddels meer dan 40-jarige ervaring. Door de opgedane kennis en ervaring worden door ons ingevoerde ISO 9001 kwaliteitssystemen en andere certificeringstrajecten in één keer goed, kwalitatief perfect en in een zeer beperkte tijdsduur afgerond. De resultaten bij het gebruik van dit systeem zijn dan ook positief door verhoging van mogelijke omzet en winst.

Advieskosten complete invoering ISO 9001 certificering

De advieskosten voor de opzet en inrichting van ISO 9001 certificering worden beperkt door de uitgebreide ervaring en kennis van onze adviseurs en consultants, gespecialiseerd in de invoering en implementatie van ISO 9001 kwaliteitssystemen.
Om de kosten van de invoering van ISO 9001 certificering te beperken onderzoekt onze adviseur bij de start van de invoering de bestaande situatie en kijkt welke normelementen al zijn opgezet en in gebruik genomen. In bijna alle gevallen voldoet een onderneming vóór invoering al voor circa 75% aan de vele eisen en voorwaarden van de norm. Daardoor worden de invoerings- advies certificatie- én onderhoudskosten van ISO 9001 certificering sterk beperkt. Onze adviseurs coachen u, helpen met invoering van alle overige elementen en verzorgen indien gewenst ook extra coaching en training zodat uw investering in het ISO 9001 certificaat ook werkelijk nut heeft voor uw organisatie.
Wij houden met onze berekening van offerteprijzen en aanbiedingen voor de kosten van advies, invoering en ondersteuning bij ISO 9001 certificering en onderhoud, rekening met de bestaande situatie en kunnen daardoor een hoog rendement leveren voor een investering met lage uitgaven voor de door uw organisatie te besteden kosten.

Voorbeelden advieskosten ISO 9001 certificering invoeren

  • De financiële advieskosten en uitgaven die betaalt voor de opzet, invoering en implementatie van een NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem bedragen voor een ZZP'er, freelance of éénmansbedrijf in geld vanaf circa € 2.100 euro  tot 2.500,= euro. De investering in tijd bedraagt ongeveer twee dagen;
  • Bij een Midden en Klein Bedrijf ( MKB ) van circa 20 tot 30 werknemers zijn voorbeelden van richtprijzen voor de advieskosten van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering invoeren circa € 2.600 euro tot € 3.500 euro en circa 3 tot 4 dagen in tijdsbesteding verspreid over twee weken;
  • Voor grotere MKB bedrijven en ondernemingen berekenen we de advieskosten voor invoering van ISO 9001 certificering na meer informatie over aantallen werknemers, vestigingen en processen. 

Kosten ISO 9001 certificatie door een certificerende instelling

  • De kosten van ISO 9001 certificatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor een ZZP organisatie door een onpartijdige geaccrediteerde certificatie instelling bedraagt circa €  2.100 euro in het eerste jaar en €  1.200 euro per jaar voor de volgende twee jaren;
  • De kostenindicatie van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie van een MKB bedrijf van circa 25 fte door een geaccrediteerde certificatie instelling bedraagt circa €  3.000 euro in het eerste jaar en daarna ongeveer € 1.500 euro per jaar voor de externe audit in de volgende twee jaren. 

De tarieven die ISO 9001 certificatie instellingen berekenen voor ISO 9001 certificatie van uw organisatie zijn dagtarieven.  Het aantal te besteden dagen of dagdelen per ISO 9001 certificering traject wordt voorgeschreven door de Raad voor Accreditatie. Deze tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal vestigingen en processen.

Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor het onderhoud van een éénmaal ingevoerd en gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem in geld tijd en middelen nodig om het systeem praktisch, bruikbaar en up to dat te houden zijn zeer beperkt. De kosten aan tijd die u daarvoor bestede aan het besturen van uw organisatie zijn na ISO certificering lager doordat de structuur daarvan vastligt in een efficiënt periodiek systeem.

De onderhoudskosten in GELD en euro’s voor een ISO 9001 gecertificeerd systeembestaan uit de interne auditkosten wanneer u dit door een externe auditor laat uitvoeren. De eerste interne audit voor het ISO 9001 managementsysteem wordt, ná de invoering en vóór de certificatie, door ISOMANAGEMENT zonder kosten uitgevoerd. 

Alle genoemde adviesprijzen voor invoering van kwaliteitssystemen en certificatiekosten door een geaccrediteerde certificatie instelling voor ISO 9001 certificering zijn vrijblijvend, indicatief en exclusief BTW en reiskosten.

Praktisch invoeren wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

 

Neem contact op

Eén van onze specialisten staat u graag te woord voor meer informatie.
Of vraag een offerte en u ontvngt binnen enkele uren onze aanbieding.

Bel direct 085 0604 064