ISO certificering

VCA VCA CERTIFICERING

Snel praktisch betaalbaar VCA certificaat behalen invoeren
en voldoen aan de eisen van de VCA Checklist.
Zó eenvoudig kan VCA certificatie zijn EN minimale tijdsbesteding voor U.

Inhoud:

VCA* VCA** .. VCUinvoering checklistmanagen en bewakenVCA certificeren?kosten managementsysteem

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare checklist voor aannemers voor de beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

VCA VCU certificering

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare checklist voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven: de VCA* voor onderaannemers de VCA ** voor hoofdaannemers, de VCA Petrochemie voor bedrijven in de     petrochemische sector en VCU voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche.

Invoering VCA VCU

ISOMANAGEMENT helpt u met het interpreteren van de eisen en het invoeren van de VCA checklist volgens een beheerst stappenplan waarbij we samen zoeken naar mogelijkheden om de op een praktische manier te voldoen aan de gevraagde voorwaarden.

Management VCA VCU

Voor het behouden en onderhouden van de certificering is een continue bewaking nodig van het voldoen aan de voorwaarden van de VCA checklist. Deze taken behoren tot de verantwoordelijkheid van het management.
Een periodieke interne controle door het management van de bereikte doelstellingen en eventuele nieuwe wetgeving is opgenomen in de eisen van deze checklist.

VCA VCU certificaat?

Of u nu kiest voor certificering of niet, het volgen van de regels uit de VCA checklist biedt goede mogelijkheden om uw inzicht in wet- en regelgeving te verbeteren en de kans op ziekteverzuim terug te dringen. De zekerheid op continuïteit van het bedrijf wordt verbetert en u draagt bij om letselschade bij uw medewerkers en andere betrokkenen te verminderen en te voorkomen.

Kosten

De kosten voor het invoeren van VCA certificering zijn afhankelijk van eventueel al bestaande managementsystemen.
De kosten van VCA VCU certificering invoeren zullen u meevallen, zeker wanneer u in deze overweging meeneemt dat u daarmee werkt aan de verbetering van de continuïteit van het bedrijf en uw bedrijfsvoering potentieel minder schade toebrengt aan het werknemers én het u extra opdrachten oplevert.