ISO certificering

ISO CERTIFICERING

Snel praktisch én betaalbaar een internationaal erkende ISO certificering invoeren?
Wij zorgen dat u voldoet aan de norm eisen voor kwaliteit, milieu, informatie veiligheid en Arbo
Zó eenvoudig kan ISO certificatie onder accreditatie zijn met een minimale tijdsbesteding voor U.

ISO CERTIFICERING
Voldoen aan norm eisen

Advies ISO certificering invoeren en met uw organisatie op een praktische zakelijke manier voldoen aan de normeisen? ISOMANAGEMENT voor snel praktisch werken conform de voorwaarden voor ISO certificatie van kwaliteitsmanagement, milieuzorg, informatiebeveiliging, gezond en veilig werken en/of VCA VCU. Hulp en advies bij certificatie.

Lees meer over ons


Onze iso certificeringen

ISO 9001 kwaliteit certificering

ISO 9001 is een overal en door iedereen geaccepteerde kwaliteitssysteem norm en vormt voor steeds meer bedrijven de basis van het kwaliteitssysteem.
Met onze hulp en begeleiding bij de invoering van de eisen voor het NEN-EN-ISO 9001:2015 (de laatste normversie) certificaat toont  uw organisatie binnen korte tijd en met beperkte kosten aan, te voldoen aan alle certificatie-eisen voor een doelmatig praktisch bruikbaar kwaliteitsmanagement systeem.

ISO 9001

ISO 14001 milieu certificering

Door met hulp en advies van ISOMANAGEMENT het ISO 14001 certificaat te implementeren laat u met minimale tijdsbesteding en betaalbare kosten, zien dat uw onderneming op een praktische manier functioneel en bezig is met het milieu en met duurzaam ondernemen.
ISO 14001 is een internationaal erkende norm en wanneer uw organisatie aantoont te voldoen aan de eisen ontvangt u het ISO 14001 certificaat.

ISO 14001

ISO 27001 data veiligheid certificering

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 is een wereldwijd erkende norm. De ISO 27001 vormt, samen met een set beheersmaatregelen, de ISO 27002, de basis van het ISMS (Information Security Management System). Met een ISO 27001 certificaat toont u aan dat uw organisatie beschikt over een doelmatige en effectieve informatiebeveiliging en zich houdt aan de voorschriften voor bescherming en beveiliging van uw data.

ISO 27001

ISO 45001 arbo certificering

ISO 45001 is een wereldwijd erkende geaccepteerde en goedgekeurd norm en vervangt OHSAS. Er is ook een directe link met VCA. Organisaties die met advies van ISOMANAGEMENT voldoen aan de normeisen kunnen laten zien dat zij, op een praktische en doelmatige manier werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en gezondheid van alle personeel krachten. De invoeringskosten blijven beperkt. VCA is een effectieve manier om zeker te stellen dat de kans op incidenten wordt geminimaliseerd.

ISO 45001

VCA veiligheid certificering

VCA 2017/6.0 is geen ISO certificering norm maar een nationale checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het voldoen aan de certificaat eisen laat u als organisatie zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en milieu beheerst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Met de VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers toont u aan alle betrokkenen aan dat u aan deze onderwerpen op een deugdelijke en solide manier vorm geeft.

VCA certificering

HR en organisatie advies en hulp

Uw mensen zijn dat wat uw onderneming onderscheidt van anderen. ISO certificeren en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar personeel en voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied. Tijd en aandacht besteden aan samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en de juiste inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het bereiken van een echt professionele van de organisatie. Wij helpen en adviseren ook op het gebied van pragmatisch organisatie- en personeelsmanagement.

HR - Organisatie

iso certificering snel en praktisch invoeren

Na het advies en coaching en begeleiding bij onze snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering en de implementatie van uw ISO kwaliteitssysteem kunt u aantonen dat de medewerkers en het management in uw organisatie de voorschriften en eisen van de norm en relevante wet- en regelgeving nakomen. Uw organisatie werkt in overeenstemming met de regels en voorwaarden en u bent klaar om een wereldwijd en in iedere branche en sector erkend en geaccepteerd ISO certificaat te behalen.
Wij verzorgen de implementatie en ingebruikneming snel en effectief zodat de tijdsbesteding voor ISO certificering minimaal blijft.
Wij kunnen u een indicatie geven van de kosten van certificatie, of bij diverse geaccrediteerde certificerende instellingen een offerte voor de certificatie audit voor u opvragen.

ISO certificering en accreditatie

ISO certificering voordelen


ISO certificering vraagt onderzoek en analyse van processen en procedures in volgorde van acties en van de input inhoud en output, om zo de efficiency van de werkwijzen te verbeteren effectiviteit te verhogen en kostenbesparingen te realiseren.
Een ISO gecertificeerd systeem heeft een structuur ingericht volgens een aantal eenduidige basiseisen volgens de HLS (High Level Structure) waardoor integratie en samenvoeging met andere systemen eenvoudig wordt.
ISO certificering vraagt input van werknemers en vergroot de betrokkenheid van werknemers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim vermindert.

ISO
ISO is de International Standardization Organization. ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, de DIN en de NBN. De ISO geeft normen uit maar doet zelf geen certificatie-audits, daarvoor zijn nationale certificatie-instituten beschikbaar.

ISO certificatie


ISO certificering betekent dat een geautoriseerde  auditor van een bevoegd geaccrediteerd ISO certificatie instituut onderzoekt of de status en eigenschappen van de organisatie voldoen aan de in de gekozen standaard (kwaliteit milieu informatieveiligheid arbo ...) en in procedures en documenten vastgelegde vereisten.
Tijdens deze externe controle en beoordeling op het werken conform de normeisen en het uitvoeren van processen volgens afgesproken werkwijzen, worden de bevindingen van deze eerste fase van verificatie schriftelijk gerapporteerd.
Eventueel geconstateerde afwijkingen worden opgelost waarna de tweede fase van de toetsing in de praktijk plaatsvindt. Bij een positieve conclusie door de auditor ontvangt het bedrijf het behaalde ISO certificaat als bewijs en garantie naar derden ter bevestiging dat de organisatie zich houdt aan de certificatie eisen.
Het ISO certificaat staat voor een geconstateerd onderscheid en vertrouwen in de capaciteiten van de organisatie om nu en in de toekomst te blijven voldoen aan de voorwaarden.

kosten indicatie advieskosten

Kosten en uitgaven begeleiding en advies invoering iso certificering

Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven, vanaf het advies en begeleiding bij de praktische invoering van ISO certificering tot en met het ISO certificaat behalen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling. Deze investering om op een snelle praktische manier te gaan voldoen aan de eisen en te werken volgens wereldwijd geaccepteerde ISO certificatie regels valt meestal mee. Ook de tijdsbesteding blijft beperkt door de inzet van onze zeer ervaren adviseurs.
Uw investering valt zeker mee wanneer een ISO gecertificeerd systeem voor kwaliteitsmanagement, milieu, duurzaamheid, Arbo, VCA of informatie-veiligheid uw organisatie één of meerdere opdrachten oplevert en dus meer omzet en extra winst.
We kunnen u een goede indicatie geven van de kosten van begeleiding en coaching en advies bij de invoering van ISO certificering!
Voor een snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering :kijk op onze kostenpagina