ISO certificering

ISO CERTIFICERING

Snel praktisch én betaalbaar een internationaal erkende ISO certificering invoeren?
Wij zorgen dat u voldoet aan de certificaat-eisen.
Zó eenvoudig kan ISO certificatie zijn met een minimale tijdsbesteding voor U

Advies ISO certificering invoeren, met uw organisatie op een praktische zakelijke manier voldoen aan de normeisen voor onder andere kwaliteitsmanagement, milieuzorg, informatiebeveiliging, gezond en veilig werken en/of VCA VCU 
én hulp bij complexe HR vraagstukken.

Lees meer over ons


Onze iso certificeringen

ISO 9001 certificering

ISO 9001 is een overal en door iedereen geaccepteerde kwaliteitssysteem norm en vormt voor steeds meer bedrijven de basis van het kwaliteitssysteem.
Met de invoering van de eisen voor het NEN-EN-ISO 9001:2015 (de laatste normversie) certificaat toont aan dat uw organisatie voldoet aan alle certificatie-eisen voor een doelmatig praktisch bruikbaar kwaliteitsmanagement systeem.

ISO 9001

ISO 14001 certificering

ISO 14001 is een internationaal erkende norm en vormt de basis voor een nuttig en efficiënt milieumanagementsysteem.
Door het ISO 14001 certificaat implementeren laat u zien dat uw onderneming, zowel het management als uw werknemers, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk functioneel en realistisch bezig zijn met het milieu en met duurzaam ondernemen (MVO). Met het ISO certificaat toont u aan dat u voldoet aan de regels van de norm.

ISO 14001

ISO 27001 certificering

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 is een wereldwijd erkende norm. De ISO 27001 vormt, samen met een set beheersmaatregelen, de ISO 27002, de basis van het ISMS (Information Security Management System). Hiermee toont u aan dat u beschikt over een doelmatige en effectieve informatie-beveiliging die aantoont dat u nadenkt over de bescherming en integriteit van uw data.
Met een ISO 27001 certificaat bewijst u dat werkt conform de eisen van de standaard .

ISO 27001

ISO 45001 certificering

ISO 45001 is een wereldwijd erkende geaccepteerde en goedgekeurd norm en vervangt OHSAS. Er is ook een directe link met VCA. Organisaties die voldoen aan de ISO 45001 standaard laten zien dat zij systematisch werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en gezondheid van alle personeel en de ingehuurde krachten. Een effectieve en praktische manier om zeker te stellen dat onder uw leiding de kans op incidenten wordt geminimaliseerd.

ISO 45001

VCA certificering

VCA 2017/6.0 is geen ISO certificering norm maar een nationale checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het certificaat laat u als organisatie zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en milieu beheerst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Met de VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers toont u aan alle betrokkenen aan dat u aan deze onderwerpen op een deugdelijke en solide manier vorm geeft.

VCA certificering

HR en organisatie

Uw mensen zijn dat wat uw onderneming onderscheidt van anderen. ISO certificeren en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar personeel en voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied. Tijd en aandacht besteden aan samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en de juiste inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor professionaliteit van de organisatie. Wij helpen en adviseren ook op het gebied van pragmatisch organisatie- en personeelsmanagement.

HR - Organisatie

iso certificering

Na het advies en onze coaching en begeleiding bij onze snelle praktische en betaalbare invoering en implementatie van ISO certifcering eisen kunt u aantonen dat uw organisatie voldoet aan de regels en voorwaarden en bent u klaar om een in iedere branche en sector en wereldwijd erkend ISO certificaat te behalen. Wij kunnen u een indicatie geven van de kosten, of bij diverse geaccrediteerde certificatie-instellingen een offerte voor u opvragen.
In Nederland, en nog een aantal landen in Europa, is er voor certificerende instellingen een keurmerk, dit heet accreditatie. De Raad voor Accreditatie controleert dan onder andere of de certificerende instelling de audits (onderzoek of u werkt conform de ISO certificering regels) op een juiste manier uitvoert.

Voor een snelle praktische betaalbare invoering en implementatie:kijk op onze kostenpagina

ISO certificering en accreditatie
kosten indicatie advieskosten

Kosten en uitgaven begeleiding en advies iso certificering

Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven, vanaf het advies bij de invoering tot en met het ISO certificaat behalen, om zo te gaan voldoen aan de eisen en te werken volgens wereldwijd geaccepteerde ISO certificatie regels vallen meestal mee. Zeker wanneer ISO certificering uw organisatie één of meerdere opdrachten oplevert.
We kunnen u een goede indicatie geven van de kosten!

Voor een snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering :kijk op onze kostenpagina